En seminariedag om digital arbetsmiljö och kränkningar på nätet

Partsrådet inbjuder dig till ett seminarium om hur digitaliseringen av arbetslivet påverkar arbetsmiljön.

Program
Digital arbetsmiljö och dess konsekvenser. Jonas Söderström, informationsarkitekt och författare.
Jonas Söderström är först i Sverige med att skriva om datasystem ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Flera svenskar säger att de har problem med sin digitala arbetsmiljö. Jonas Söderström menar att det hittills varit sällsynt att man ställt krav, gjort riskbedömningar eller inspekterat det digitala arbetet. Han tar upp frågan om hur vi kan arbeta med den digitala arbetsmiljön i enlighet med Arbetsmiljölagen.

Kränkningar på internet. Föreläsare från Institutet för Juridik och Internet.
Institutet för Juridik och Internet är en ideell organisation som arbetar mot internetrelaterade kränkningar. Under föreläsningen behandlas ämnen som rättigheter och skyldigheter i digitala sammanhang, hur man kan agera om man själv eller en kollega har blivit utsatt för kränkningar på nätet samt hur domstolen ser på nätkränkningar. Under föreläsningen får deltagarna aktivt ta ställning till såväl fiktiva som verkliga exempel.

Målgrupp
Arbetsgivarföreträdare, t ex HR-chefer och säkerhetschefer, och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats
När: onsdag 19 november kl. 09.30-16.00. Kaffe och smörgås från kl.09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Var: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.
Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast 5 november 2014. Antalet platser är begränsade till 75 personer, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tel. 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tel: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Annika Nilsson, projektledare för Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.