Ett seminarium om Arbetsliv i förändring – går våra roller som lokala parter i takt eller i otakt?

Drivkrafter och värderingar i arbetslivet ger konsekvenser för det lokala partsarbetet och det handlar om att skapa förutsättningar för att utveckla rollerna så att de bidrar till en samverkan som stärker och går i takt med utvecklingsarbetet på myndigheten.
Förändringen påverkar såväl förhållningssätt som behov av förändrade arbetssätt.

Seminariet leds av Ulf Boman, KAIROS FUTURE.

Ulf Boman är framtidsstrateg vid Kairos Future och har arbetat med en rad projekt i Sverige och internationellt inom ramen för morgondagens arbete.

Målgrupp
Samverkansgrupper på myndigheterna eller motsvarande lokala parter, partsgemensamt deltagande prioriteras.
Vi ser gärna att de centrala samverkansparterna deltar, men även de som funderar på att börja med samverkan.

Tid och plats
När: Tisdag den 21 april
Tid: 09.30 – 16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Seminariet börjar kl. 10.00.
Plats: 7A Odenplan, Stockholm

Partsrådet bjuder på seminariedagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 27 mars 2015. Antal platser är begränsade.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än fem dagar före utbildningen. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kr.

Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Rune Karlsson, e-post rune.karlsson@partsradet.se, tel: 070-770 48 66

Välkommen!
För arbetsområdets styrgrupp
Ken Johnsson
ordförande