Ett seminarium om att öka kraften i förändringsarbete genom effektivt teamarbete

Partsrådet bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett seminarium den 11 september om gruppen/teamets betydelse i förändrings- och utvecklingsarbete.

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete.

Temat för dagen är att leda och stödja andra i kontinuerlig förändring och utveckling med fokus på medarbetarskap.

Om föreläsarna 

Annika Lantz, leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i psykologi med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi.

Annika Lantz

Organisatoriskt förändringsarbete bygger på individer och gruppers lärande. Det bygger på att medarbetare individuellt och kollektivt av egen kraft initierar och driver utvecklingsarbete i linje med ledningens övergripande mål. Annika Lantz kommer att fokusera på gruppen/teamets betydelse för att lärandet ska omsättas i organisatorisk förändring. Hennes forskningsområde är tillämpad forskning om team, ledarskap, samt organisatoriskt lärande och förändring. Hon har mångårig erfarenhet av konsultativt arbete gentemot privat näringsliv och offentlig sektor.

 

Lisa Ekström, föreläsare med 20 års erfarenhet av ledarskap

Lisa Ekström

Lisa Ekström kommer att bjuda på en föreläsning om förändrings- och förbättringsarbete. Hon skapar förståelse för varje medarbetares ansvar och betydelse och berättar om hur man kan stötta andra i förändringsarbetet. Det svåra görs hanterbart och inspirerande. Hon ger många värdefulla tips att använda i vardagen. Med 20 års erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete inspirerar Lisa Ekström sina åhörare på ett unikt sätt.

Målgrupp

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare.

Tid och plats

När: Fredag 11 september kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Var: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm (ingång från Odengatan 65, plan 2)

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast den 4 september 2015.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Kristin Bertelsen,
tfn 073-040 43 83, e-post kristin.bertelsen@partsradet.se
 
Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd