Ett seminarium om genus och arbetsmiljö — och värdet av arbetsmiljöinsatser

2018-09-18 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om genus och arbetsmiljö — och om hur man kan beräkna den ekonomiska nyttan av arbetsmiljöinsatser.

OM SEMINARIET

På förmiddagen föreläser professor Annika Härenstam om genus och arbetsmiljö. Annika Härenstam är professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon menar att vi istället för att fokusera på kvinnors ohälsa behöver studera arbetsplatsen ur en mer generell synvinkel.

Annika Härenstam har i sin forskning jämfört mäns och kvinnors arbetsvillkor och kan konstatera att en stor del av problemet handlar om den könssegregerade arbetsmarknaden och att vi organiserar arbetet olika i olika sektorer. Därför är det mer relevant att prata om strukturer som ligger bakom och hur arbetet är organiserat än om kvinnors arbetsmiljö.

Efter lunch presenterar Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö. Malin Lohela Karlsson är forskare och arbetshälsoekonom på Uppsala universitet. Hon har i sin forskning utvecklat ett verktyg som gör att man kan räkna ut vad arbetsmiljöinsatser kostar och vilka besparingar de kan ge.

 

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: 28 november 2018 kl. 10.00 – 15.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Lokal: Stockholm
Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader. 

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 16 november.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Annika Nilsson, tfn 073-415 96 67, e-post annika.nilsson@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

När du anmäler dig till en Partsrådsaktivitet samtycker du till att dina personuppgifter i anmälan kommer att användas för att administrera din anmälan och följa upp vad du tycker om aktiviteten efteråt. Partsrådet kan komma att skicka information t.ex. om liknande aktiviteter, till din mejladress. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter att du lämnat dem. Sedan tas de bort. Som deltagare kommer du att bli medlem i Partsrådets lösenordsskyddade intranät och där få tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten du deltagit i. Där är namn och mejladress samt uppgifter som du själv lägger till, tillgängliga för alla som har tillgång till intranätet. Du har tillgång till materialet i två kalenderår efter året du deltog. Du kan avsluta ditt medlemskap i intranätet tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se. Läs Partsrådets integritetspolicy HÄR.