Innovationsdag – ”Innovation – en partgemensam angelägenhet”

2019-01-11 Partsrådet välkomnar dig som är lokal part, arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare, i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till en innovationsdag vid Tekniska museet i Stockholm.

OM INNOVATIONSDAGEN

Vårt samhälle står inför omvälvande förändringar, inte minst genom den enorma omställning som digitaliseringen medför. Det ställer krav på omställning i hela vårt samhälle, även i verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Det är således en partsgemensam angelägenhet att förstå vilka krafter som driver på omställningen, att inom och mellan myndigheter lära av och med varandra för att dra nytta av framgångar och undvika misstag. Lokala parter behöver öka sin egen men också sin gemensamma medvetenhet och förståelse för hur verksamheter inom det statliga avtalsområdet kan arbeta effektivt med innovation och utveckling.

Innovationsdagen kombinerar föreläsningar med frågestunder, gruppövningar och paneldiskussioner – allt i syfte att erbjuda en interaktiv dag med möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.

Bland annat deltar;

    • Åsa Zetterberg, med erfarenhet som Sveriges och regeringens första CDO (Chief Digital Officer) under 2018, numera föreläsare och senior advisor inom digitaliseringsfrågor, kommer att dela med sig av hennes erfarenheter av innovation och digitalisering i samhällsutvecklingen och inom offentlig sektor, OCH varför det är så viktigt att lokala parter tar en aktiv roll i arbetet.
    • Post- och Telestyrelsen och Naturvårdsverket deltar med lokala partsrepresentanter för att berätta hur de arbetar med innovation och utveckling, och vilka framgångar respektive motgångar de har haft.
    • Johan Magnusson, Docent vid Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet kommer att hålla en provokativ presentation på temat ”Varför innovation är omöjlig i offentlig sektor.”

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor under hela dagen. Presentationer som visas på skärm kommer efter innovationsdagen att skickas ut till samtliga deltagare. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Varmt välkommen!
__________________________________________________________________________

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt vid innovationsdagen, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: tisdagen den 12 mars, kl. 10.00 – 15.00 på Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm. Kaffe serveras från 09.30. Presentationer börjar kl. 10.00 och pågår till kl. 15.00. Lunch serveras mellan 12.00 – 13.00. Möjlighet finns att mellan 12.30 – 12.55 delta på en särskild visning av delar av muséets utställning kopplat till innovation (särskild anmälan krävs, se nedan). Mellan kl. 15.00-16.00 serveras lättare förtäring och möjlighet till mingel (särskild anmälan krävs).

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 5 mars. Notera att särskild anmälan krävs för att delta vid den särskilda visningen av muséet respektive för att delta på minglet. Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information. Delar av aktiviteten kommer att filmas.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på innovationsdagen och förtäring, men står inte för logi- och resekostnader.