Innovation, inspiration och idégenerering

Få inspiration i ditt förändringsarbetet som partsföreträdare genom att delta vid Partrådets seminarium den 1 december.

Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till ett heldagsseminarium om innovation den 1 december. 

OM SEMINARIET
På seminariet får du som partsföreträdare inblick i nya globala möjligheter och framtidsutmaningar som påverkar din myndighet. Du får även exempel på hur innovationsarbetet kan bedrivas praktiskt på arbetsplatsen.

Claudia Olsson inleder dagen med en föreläsning  om framtidens samhälle och globala möjligheter. Hon är entreprenör och rådgivare i innovationsfrågor och blev i år utsedd till Young Global Leader av World Economic Forum.
Ivar Björkman, chef på Openlab, illustrerar hur användarcentrerad innovation kan användas inom statliga myndigheter, med exempel från bland annat Naturvårdsverket och UD. Design Thinking är en verktygslåda av metoder och ett förhållningssätt till utveckling för att skapa hållbar innovation med samhällsnytta.
Peter Säll från Arbetsförmedlingen berättar om myndighetens innovationscenter – en digital uppfinnarverkstad där specialister från olika områden arbetar tillsammans. I innovationscentret föds och utvecklas idéer om nya digitala tjänster för Arbetsförmedlingens kundgrupper.
Susanne Nilsson, forskare inom innovation och ansvarig för enheten Integrerad Produktutveckling vid KTH, avslutar dagen med en föreläsning om ledarskapets betydelse i innovationsprocesser. Susanne är en av författarna till rapporten  ”Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Det är ett önskemål från Partsrådet att anmälan sker partsgemensamt, men inte ett krav.
Tid och plats: Fredag 1 december 2017 kl. 10.00-ca 15.45. Kaffe och smörgås från kl. 09.30. Lokal: Nio rum, Hamngatan 2, Stockholm.
Anmälan: Anmäl dig HÄR senast  den 16 november 2017. Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.
Om du har frågor om seminariet, maila cecilia.akerblom@partsradet.se

Om du har frågor kring anmälan, kontakta, Madeleine Persson, tfn. 08-556 029 02, madeleine@blick.se eller Iréne Öst, tfn: 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!