Innovationsfrukost – Att digitalisera med hjärtat

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till en innovationsfrukost på Tändstickspalatset i Stockholm. Seminariet kommer även att livestreamas.

Om seminariet

Vad krävs för att göra en verksamhet innovativ? Ska man genomföra radikala förändringar – eller ta några steg i taget? Vilka olika roller behövs? Och hur skapar man ett kreativt klimat som präglas av samarbetsvilja? Det är några av de frågor som Partsrådet vill belysa under vår tredje innovationsfrukost 2018. För första gången finns möjligheten att även delta via livestream.

Seminariet inleds med frukost och möjlighet till nätverkande. Därefter följer en föreläsning om ca 45 minuter följt av gemensam diskussion och reflektion. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Vi välkomnar ett aktivt deltagande.

Om föreläsaren: Farida Rasulzada är doktor i psykologi, forskare och universitetslektor vid Lunds universitet. Faridas forskning kretsar kring hur man kan främja hälsa och innovationer på arbetsplatser samt vad organisationen uppnår när personalen ges utrymme att vara kreativ och innovativ. Hennes vetenskapliga studier visar på en koppling mellan kreativitet och välbefinnande och att ett kreativt ledarskap kan vara ett sätt att motverka stress hos de anställda. För mer information: www.farida.se .

Varmt välkommen!

Praktisk information

Målgrupp: Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt på innovationsfrukosten. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: fredagen den 15 juni, kl. 07.45 – 09.30 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm. Frukost serveras från 07.45. Seminariet börjar kl. 8.15. Möjlighet finns att delta via live-stream. Mer information i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast den 7 juni.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på frukosten men står inte för logi- och resekostnader.