Innovationslabb – Innovation ur ett partsgemensamt perspektiv

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare och facklig företrädare på en statlig myndighet till ett unikt innovationslabb i samarbete med Epicenter i Stockholm.

Om innovationslabbet

För första gången erbjuder Partsrådet lokala parter att delta i ett innovationslabb. Ett innovationslabb karaktäriseras av en tydlig experimenterande ansats där deltagarna (ofta i mindre skala) får experimentera, utvärdera och tillsammans bygga vidare på sina idéer. Labbarbete kräver ofta samarbete mellan flera verksamheter – antingen inom en eller mellan flera organisationer.

Varför genomför Partsrådet ett innovationslabb för lokala parter?

Många frågeställningar spänner idag över flera områden och nivåer inom offentlig förvaltning. Allt oftare kräver lösningarna att myndigheter samverkar med varandra, med akademin och/eller med näringslivet. –Nya problem och utmaningar kan inte lösas med gamla tillvägagångssätt utan kräver snabbare och mer innovativa metoder för innovation och utveckling. Lokala parter har nytta av att kunna fungera som stöd för medarbetare respektive medlemmar och även, för att kunna bidra i utvecklingen, vara införstådda med hur innovationsprocesser fungerar, säger Maria Made, ordförande för styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv.

Innovationslabbet syftar till att ge deltagarna mer konkret och praktisk insikt i metoder, arbetssätt, tekniska möjligheter och miljöer som skapar förutsättningar för innovation och utveckling. Deltagarna får genomföra innovationsövningar för att testa att arbeta i en innovativ labbmiljö med case och agila arbetssätt. Innovationslabbet inkluderar en digital safari, en tankeväckande aktivitet där deltagarna får prova på den senaste tekniken med erfarna instruktörer, bland annat artificiell intelligens (AI), ”bodyhacking” och virtuell verklighet.

Innovationslabbet bygger på kontinuerlig närvaro. Det är viktigt att deltagarna fullföljer de två dagarna i sin helhet. Viss partsgemensam förberedelse kommer att behövas.

Om Epicenter: Epicenter i Stockholm är en mötesplats och innovationshub för entreprenörsbolag och startups. Deras lokaler är specifikt anpassade till innovation och labbmiljö. För mer information om Epicenter: www.epicenterstockholm.se .

Vi ser fram emot er anmälan!

Praktisk information

Målgrupp: Anmälan ska ske partsgemensamt och lokala parter ska åta sig att delta vid båda dagarna. Detta för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet på myndigheten.

Tid och plats: Innovationslabbet börjar torsdagen den 6 september kl. 10.00 på EpiCenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm. Kaffe serveras från kl. 09.30. Plats finns för att förvara bagage, etc. Dag 1 avslutas vid ca 17.15. Mellan kl. 17.15 -18.30 är det fri tid. Möjlighet finns då att checka in på hotellet (Scandic Downtown Camper) som ligger på gångavstånd och där övernattning sker. Middag serveras på Epicenter. Dag 2 börjar kl. 09.00 och kaffe serveras från 08:30. Labbet avslutas fredagen den 7 september efter lunch ca kl. 13.00.

Mer information i samband med anmälan.

Anmälan: Anmäl er HÄR senast den 15 juni. Notera att antalet platser är begränsade och att först till kvarn gäller. Partsrådet förbehåller sig rätten att vid stort intresse begränsa antalet deltagare per myndighet. Håll utkik på hemsidan för uppdaterad information.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 2 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 5 000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare. Notera dock att en plats inte kan delas mellan två personer.

Om du har frågor om innovationslabbet, kontakta projektledare Susanne Tillqvist, tfn: 070 318 9177, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn: 070 558 2837, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på innovationslabbet i sin helhet, inklusive kostnad för logi natten 6-7 september och mat. Partsrådet står inte för resekostnader.