Kompetensförsörjning nu och för framtiden

Partsrådets arbetsområde Förändring och Utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 17 juni. Temat för dagen är kompetensförsörjning i ständig förändring och utveckling.

Nya och högre krav på myndigheter, stora pensionsavgångar och ökat behov av samverkan inom och utom myndigheterna kommer att ha stor påverkan på den framtida kompetensförsörjningen. Vidare ställer digitalisering och ökad grad av automatisering nya krav på kompetens och arbetssätt. Detta är bara några exempel på faktorer som gör att myndigheters sätt att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser behöver utvecklas. Strategisk kompetensförsörjning är en allt viktigare konkurrensfaktor inte bara för offentlig sektor, utan även för privat näringsliv och en av de viktigaste frågorna för statliga myndigheter idag.

2030 beräknas Sverige sakna ca 50 000 arbetsföra personer. Hur gör man då för att möta morgondagens kompetensbehov på bästa sätt? Daniel Brämhagen, konsult med mer än 18 års erfarenhet inom verksamhetsutveckling, kommer att ge dig som deltagare en överskådlig och lättillgänglig bild av hur du kan arbeta med förändringarna och inte mot dem. Hur adresserar vi utmaningarna på bästa sätt så att samhället fortsätter att fungera under dessa förändrade förhållanden? Daniel kommer att beskriva hur kraven på användning av kunskap och kompetens kommer att skilja sig åt i framtiden, och hur vi når dit. Han kommer också att ge praktiska exempel från sin egen erfarenhet av att arbeta med långsiktiga kompetensförsörjningsprojekt. Föreläsningen blandas med tankeväckande övningar och reflektioner kring deltagarnas egna arbetssituationer och ger deltagarna verktyg för hur de kan arbeta med att ta fram strategier och planer för kompetensförsörjning inom sin egen verksamhet.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet:
De nära förestående förändringarna på arbetsmarknaden kommer att kräva mycket av både chefer och medarbetare. Seminariet ger dig som arbetsgivarrepresentant verktyg och idéer om hur du kan stötta din myndighet med kompetensförsörjning och -planering och ger dig insikt i vad som kommer att krävas i framtiden för att uppfylla kompetensbehovet.

Varför du som facklig företrädare ska delta i seminariet:
Sättet vi arbetar på kommer att förändras, och du som arbetstagarrepresentant måste kunna stötta dina medlemmar under förändringen. Seminariet syftar till att skapa förståelse och beredskap inför de kommande förändringarna, och ge verktyg för att hantera utvecklingen på bästa sätt.

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Tid: Fredag 17 juni kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 5 juni.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller som inte överlåter platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari, tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post: halina@blickmoteskonsult.se eller Irene Öst,
tfn 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd