Seminarium om effektiva team som en del i ett hållbart arbetsliv

2018-11-23 Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om Effektiva team – en ny tjänst som Partsrådet erbjuder inom ramen för arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

OM SEMINARIET

Att skapa effektiva team med medarbetare som själva leder och tar ansvar för sin egen utveckling är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Under seminariet beskriver Maria Wigenius Sjöberg och Eva Andersson på Livsmedelverket hur myndigheten har arbetat med teamutveckling för att skapa en kultur i organisationen som stödjer utveckling och lärande.

OM FÖRELÄSARNA

Maria Wigenius Sjöberg är HR-strateg och Eva Andersson är HR-chef på Livsmedelsverket. De är engagerade av Partsrådet för att leverera tjänsten kompetenscenter för Effektiva team inom arbetsområdet Hållbart arbetsliv. De har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete på den egna myndigheten med att skapa välfungerande arbetsgrupper – ett arbete som nu ligger till grund för tjänsten Effektiva team.

–Vi såg att vi behövde arbeta smartare och använda varandras kompetens bättre. Vi kunde inte ha folk som jobbade i stuprör, berättar Maria Wigenius Sjöberg.

Tillsammans med Eva Andersson kommer hon att stötta intresserade myndigheter i arbetet med att få en mer effektiv arbetsorganisation, inom ramen för tjänsten Effektiva team.

–Genom att jobba strukturerat med arbetsgrupperna får man en bättre arbetsmiljö. När man börjar prata om vad vi gör tillsammans istället för vad jag gör minskar stressen, vilket bidrar till hållbara arbetsplatser, säger hon.

OM HÅLLBART ARBETSLIV

Hållbart arbetsliv är ett nytt arbetsområde inom Partsrådet som genom olika tjänster erbjuder operativt stöd anpassat efter de skilda behov som finns på statliga myndigheter. Målsättningen med Hållbart arbetsliv är att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag genom friska och engagerade arbetsplatser.
Läs mer om arbetsområdet här.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer samt fackliga företrädare/skyddsombud.

Tid och plats: Fredag den 7 december 2018 kl. 10.00 – 13.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Radisson Blu Hotel, Stationsgatan 4, Uppsala

Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 3 december.

Läs mer om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Återbud: För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1000 kronor. Det går bra att överlåta platsen till annan deltagare.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Maria Wigenius Sjöberg, tfn 070-352 34 75, e-post maria.wigenius@partsradet.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-postrebecca.masgard@partsradet.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.