Seminarium om en lönebildningsprocess med lönesättande samtal

2019-03-25 Partsrådet bjuder härmed in företrädare för arbetsgivaren och Saco-S till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i deras lönebildningsarbete. Seminariedagen ger även utrymme till allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

OM SEMINARIET

Seminariet vänder sig i första hand till de lokala parter som nyligen har eller står inför att genomföra en löneöversyn med lönesättande samtal. Under seminariet kommer vi att beröra lönebildningsprocessen olika beståndsdelar såsom förberedelsearbetet, differentiering av löner utifrån olika perspektiv, dialogen som verktyg, lönesättande samtal inkl. möjligheteten till alternativa slutstation samt uppföljning.

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver idag ett forskningsarbete kring lönebildning och vad som ger legitimitet i lönebildningen. Företrädare för forskningsprojektet
kommer att delta under seminariet och förmedla kunskap kring de slutsatser som de dragit hittills.

PRAKTISK INFORMATION

Målgrupp: Seminariet vänder sig till lokala parter, arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare, som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet. Företrädare för arbetsgivaren och företrädare för Saco-S-föreningen deltar tillsammans från respektive verksamhet.

Tid och plats: Måndag den 20 maj 2019, kl.10.00-16.00 på 7A Centralen, lokal Vasa, Stockholm

Anmälan: Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren och lokala företrädare för Saco-S deltar, respektive part kan dock bara anmäla två personer.

Anmäl dig HÄR senast 6 maj. Antalet deltagare är begränsat.

Läs om Partsrådets behandling av personuppgifter här.

Deltagandet är kostnadsfritt. Partsrådet bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09:30. För logi och resekostnader ansvarar respektive verksamhet.

Återbud: Partsrådet debiterar en avgift på 500 kronor vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. För deltagare som uteblir utan att avboka debiteras en avgift om 1 000 kronor.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: e-post: asa.pyka@arbetsgivarverket.se eller Mats Eriksson Saco-S, e-post: mats.eriksson@srat.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Irene Öst, tfn 070-558 28 37, e-post, irene.ost@partsradet.se.

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning