Seminarium om människan i ständig förändring och utveckling

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 13 maj. Temat för dagen är Människan i ständig förändring och Utveckling. Seminariet kommer att genomföras som en interaktiv session där vi kompletterar föreläsning med olika övningar.

Hur förändringsbenägen är du?

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 13 maj. Temat för dagen är Människan i ständig förändring och Utveckling. Seminariet kommer att genomföras som en interaktiv session där vi kompletterar föreläsning med olika övningar.

Människan och synen på förändring

Seminariet kommer att ledas och genomföras av Per Bjergestam. Per har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med hur människor hanterar och driver förändring. I hans arbete tar han utgångspunkt i individen för att möjliggöra ett framgångsrikt förändringsarbete. Per kommer att bjuda på ett seminarium innehållande förhållningssätt, modeller och verktyg som kan lägga grunden för ett aktivt förändringsarbete. Per förenar teoretiska resonemang med praktiska exempel och övningar för att kunna nå ut till en bred publik.

Hur reagerar du på förändring?

Per kommer inte bara att ge en teoretisk bakgrund till varför vi reagerar olika på förändring utan kommer även genomföra flera olika övningar. Du som deltagare kommer att tillsammans med övriga deltagare att få öva på att lära känna dig själv genom att förstå hur du och övriga reagerar på förändring och på så sätt även kunna förstå hur andra hanterar och reagerar på förändring.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetsgivarrepresentant kan stötta chefer och medarbetare i kontinuerlig förändring och utveckling. Du får inblick i hur människor reagerar på förändring samt hur du själv hanterar förändring. Vidare tar du även med dig tips och förslag på att stödja andra i förändring som du kan använda i din roll på din myndighet.

Varför du som arbetstagarrepresentant ska delta i seminariet: Seminariet syftar till att inspirera, skapa beredskap och förståelse för hur du som arbetstagarrepresentant kan stötta medlemmar i frågor som avser kontinuerlig förändring och utveckling. Du får inblick i hur människor reagerar på förändring samt hur du själv hanterar förändring. Vidare tar du även med dig tips och förslag på att stödja andra i förändring i utveckling som du kan använda i din roll på din myndighet.

Plats: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Datum & tid: Fredag 13 maj kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuell logi- och resekostnader.

Anmälan

Anmäl dig HÄR senast den 2 maj.

Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:

Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari, tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:

Halina Sandler, tfn: 08-562 862 03, e-post halina@blickmoteskonsult.se eller Irene Öst, tfn 08-402 28 30, e-post  irene.ost@partsradet.se

Välkommen!

Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd