Tänkande maskiner i en digital värld – teknologi i ständig förändring och utveckling

Partsrådets arbetsområde Förändring och Utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 16 september. Temat för dagen är teknologi i ständig förändring och utveckling.

Det har aldrig funnits så mycket information som idag. Varannan dag skapar vi lika mycket information som skapades under hela den mänskliga civilisationen fram till 2003.

Det innebär också att vår relation till information har förändrats kraftigt. Allt ifrån smartphonens introduktion till användingen av BankID har förändrat hur vi får tillgång till, lagrar och utnyttjar information.

Inte bara människor hanterar information annorlunda idag jämfört med för några år sedan. Datorer utvecklas i en takt som är svår att greppa, med självkörande bilar och smarta mediciner som några exempel på innovationer som inte ligger alltför långt fram i tiden.

Förändringar ställer stora krav på myndigheter. Det gäller inte bara att förstå den nya teknologin men att kunna utnyttja den på ett optimalt sätt.

Under en förmiddag beskriver Dr Carl Henrik Ek, biträdande lektor i datavetenskap vid KTH och lärare vid University of Bristol, den nya sortens teknologi. Vad är egentligen en lärande maskin? Vad innebär det att all data vi genererar kan spåras? Och hur kommer artificiell intelligens att påverka arbetslivet?

I ett av höstens mest tankeväckande seminarier får du som arbetar inom staten en grund för att förstå utmaningarna och möjligheterna med den teknologiska utvecklingen, samt att förstå potentialen med utvecklingen så att du ska kunna hänga med i förändringarna.

Varför du som arbetsgivarrepresentant ska delta i seminariet:
Datalagring, artificiell intelligens och digitalisering är uttryck som ofta omnämns, men det talas sällan om vad de faktiskt betyder för framtidens arbetsgivare. Under seminariet får du en genomgång av den viktigaste utvecklingen, och vilken påverkan den kommer att ha på arbetsmarknaden, samt vad du kan tänka på för att kunna stötta chefer och medarbetare.

Varför du som facklig företrädare ska delta i seminariet:
Hur kommer dina medlemmar att arbeta i framtiden? Vilken utbildning kommer att krävas? Den teknologiska utvecklingen kommer att innebära monumentala förändringar på arbetsmarknaden, och du som facklig representant måste ha insikt i dem för att kunna ge dina medlemmar det stöd de behöver.

Tid: Fredag 16 september kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan


Anmäl dig HÄR senast den 5 september.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud

Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än sju dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller överlåta platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.