”Vad är nyckeln för ett effektivt kommunikationsarbete vid kontinuerlig förändring och utveckling?”

Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling bjuder in dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare till ett öppet seminarium om kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete den 13 november. Temat för dagen är kommunikation och att kommunicera i kontinuerlig förändring och utveckling.

image001Sonja Rasin
Sonja kommer att berätta om vikten av ett kommunikativt ledarskap från ett teoretiskt perspektiv, särskilt hur kommunikation och olika kommunikationskanaler kan underlätta förändringsresan. Sonja har 20 års praktisk erfarenhet av att arbeta med kommunikation i förändrings- och utvecklingsprocesser.

image002Göran Rosberg
Göran kommer att dela med sig av sin erfarenhet samt praktiska tips, verktyg och metoder för kommunikation vid kontinuerlig förändring och utveckling. Göran har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med organisationer och företag i förändring. Tydlig kommunikation och ändamålsenliga kommunikationskanaler underlättar för kontinuerligt förändrings- och utvecklingsarbete.

Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm (ingång från Odengatan 65, plan2)

Tid: Fredag 13 november kl. 09.00-13.00. Lunch serveras från kl. 12.00 (bokas i förhand i samband med anmälan). Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för eventuella logi- och resekostnader.

Anmälan
Anmäl dig HÄR senast den 6 november 2015.
Antalet platser är begränsat, ”först till kvarn” gäller.

Återbud
Partsrådet debiterar en avgift på 500 kr vid avbokning senare än tio dagar före seminariet. Deltagare som uteblir utan att avboka eller som inte överlåter platsen till annan deltagare debiteras en avgift på 1 000 kr.

Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd är ett av Partsrådets fyra arbetsområden. Inom arbetsområdet får lokala parter stöd i sitt arbete med att stärka bl.a. chefers och medarbetares förmåga och beredskap att leda och verka under ständig förändring och utveckling.

Om du har frågor om seminariet, kontakta:
Susanne Tillqvist, tfn 070-318 91 77, e-post susanne.tillqvist@partsradet.se eller Venus Shahriari,
tfn 070-236 15 43, e-post venus.shahriari@partsradet.se.

Om du har frågor kring anmälan, kontakta:
Iréne Öst, tfn: 08-402 28 30, e-post irene.ost@partsradet.se

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd