Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

2014-03-10 Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan en organisation förbättra sin förändringsberedskap och därmed minska risken för stress och ohälsa. Det är huvudbudskapet i rapporten Arbetsmiljö i förändring och utveckling, framtagen av Gunnar Sundqvist, Arbetsgivarverket, på uppdrag av Partsrådet.

Arbetsmiljöfrågornas utveckling

2012-06-17 Trycksak Förändring och utveckling

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.