Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Bättre möten

2019-03-28 Effektiva och välfungerande möten leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete. Organisationsforskaren Birgitta Södergren delade med sig av en lättanvänd modell för mötesdialog, på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Bemöta aggressivitet

2018-06-12 Leg. psykolog Alexander Tilly pratade om hur man kan bemöta aggressivitet på Partsrådets workshop för partsföreträdare om att hantera påverkansförsök.

Läs mer

Balansa – en modell för att hitta balans i livet

2018-09-25 Cecilia Nahnfeldt är forskningschef vid Kyrkokansliet i Uppsala och docent i genusvetenskap. Hon har forskat kring livspusselfrågor i drygt tio år, med en ansats i etik och livsåskådning, och tagit fram en modell för att hitta balans i livet.

Läs mer och se film.