Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Bemöta aggressivitet

2018-06-12 Leg. psykolog Alexander Tilly pratade om hur man kan bemöta aggressivitet på Partsrådets workshop för partsföreträdare om att hantera påverkansförsök.

Läs mer

Balansa – en modell för att hitta balans i livet

2018-09-25 Cecilia Nahnfeldt är forskningschef vid Kyrkokansliet i Uppsala och docent i genusvetenskap. Hon har forskat kring livspusselfrågor i drygt tio år, med en ansats i etik och livsåskådning, och tagit fram en modell för att hitta balans i livet.

Läs mer och se film.