Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Digitalisering av samhället

2018-09-25 Jan Gulliksen är professor och vicerektor för digitalisering på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han sitter med i regeringens digitaliseringsråd och är så kallad nationell digital champion. Han beskriver digitalisering som verksamhetsutveckling.

Läs mer

Diskursiva arbetsmiljörisker – en metod för riskbedömning i den organisatoriska arbetsmiljön

2018-09-25 Lisbeth Rydén har en filosofie master från ekonomihögskolan, Lunds universitet, och är doktorand i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har forskat i hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Läs mer och se film