Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Kriminalvården satsar på e-utbildningar

2020-08-20 Kriminalvården använder Partsrådets e-utbildningar som komplement till sina egna arbetsmiljöutbildningar. Therese Nordholm, HR-expert på Kriminalvården, och Peter Ask, central huvudskyddsombudssamordnare, uppskattar inte minst blandningen av föreläsningar av framstående forskare och inspirerande exempel från andra myndigheter.

Läs mer

Partsrådets e-utbildningar bra hjälpmedel för MFoF

Partsrådets arbetsmiljöutbildningar kan bidra till att stärka den statliga identiteten för de många nyanställda på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

– E-utbildningarna är ett väldigt bra hjälpmedel för oss. Vi är en så liten organisation att vi behöver stöttning utifrån, säger Maria Lundmark, kanslichef och tillförordnad generaldirektör för myndigheten.

 

Läs mer

Skogsstyrelsen satsar på e-utbildningar

2019-12-10 På Skogsstyrelsen har man stor nytta av Partsrådets e-utbildningar om arbetsmiljö.
– Utbildningen om hållbart medarbetarskap och ledarskap är högaktuell för oss. Vi marknadsför den ute i organisationen och uppmanar våra kontor att gå utbildningen partsgemensamt, berättar Erika Johansson, HR-specialist på Skogsstyrelsen och placerad på myndighetens huvudkontor i Jönköping.

Läs mer

Ekonomisk nytta av insatser

2019-04-12 Under ett seminarium för partsföreträdare presenterade Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Läs mer

Nya e-utbildningar

2019-03-01 Nu finns fem e-utbildningar om arbetsmiljö fritt tillgängliga på Partsrådets utbildningssajt.

Läs mer