Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Interkulturell kommunikation - Att möta andra

2019-05-21 Gillis Herlitz talade om vikten av att möta, förstå, kommunicera och samverka med människor som inte delar ens världsbild, under ett seminarium för partsföreträdare om interkulturell kommunikation.

Läs mer

IT-system som arbetsmiljörisk

2017-11-09 Jonas Söderström, informationsarkitekt på InUse och författare, har identifierat flera orsaker till att vi blir stressade av IT-system.

Läs mer och se film.

Internetrelaterade kränkningar

2017-11-09 Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, Juridikinstitutet, berättar om arbetsgivarens ansvar i fråga om kränkningar, förföljelser och hot på internet.

Läs mer och se film.