Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Psykisk hälsa som uppdrag

2020-01-30 Väl fungerande rehabilitering ger vinster åt samhället. Det konstaterade Rickard Bracken på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Påverkansförsök – en tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete

2018-09-25 Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, har tagit fram en övergripande tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit in delar av tankemodellen i sin handbok om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Läs mer

Påverkansförsök – exemplet Arbetsförmedlingen

2018-09-25 Arbetsförmedlingen ingår i Brås undersökning om otillåten påverkan. Håkan Persson och Örjan Bengtsson berättar om hur myndigheten har följt upp undersökningen.

Läs mer

Påverkansförsök – handbok från Brå

2018-09-25 Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit fram en handbok om hur myndigheter kan förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken bygger på en studie baserad på 45 000 enkätsvar från statliga tjänstemän och 140 intervjuer med statstjänstemän som själva blivit utsatta för påverkansförsök.

Läs mer

Praktiskt arbetsmiljöarbete – ledarskapets betydelse för arbetsmiljön

2018-09-25 Lasse Frisk har mångårig erfarenhet av att arbeta med utbildnings- och hr-frågor, både som konsult och som hr-ansvarig på företag inom det privata näringslivet. Han lyfter fram ledarskapets betydelse för arbetsmiljön.

Läs mer och se video

Psykisk ohälsa – viktigt att våga prata om

2017-11-09 Sussi Schipper och Rickard Bracken från Riksförbundet Hjärnkoll delar med sig av egna erfarenheter och aktuell forskning kring psykisk ohälsa.

Läs mer och se film.

Näthat - praktiska tips

2019-11-06 Ulrika Sundling arbetar med informationssäkerhet på Uppsala universitet och har erfarenhet av att ha arbetat praktiskt som polis med IT-relaterad brottslighet. På ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare gav hon råd om hur man kan hantera arbetsrelaterat hat på nätet.

Läs mer