Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö

Skapa trygga möten när arbetet utmanar

Det bästa sättet att krishantera för organisationer är att förbereda sig innan krisen kommer. ”Målet är att vi inte ska hamna i de här situationerna – krissituationerna. Att man är så trygg i sin roll att man kan lugna situationerna innan de eskalerar”, säger kristerapeuten Anna Niva.

Läs mer

Samarbete ger säkerhet

Under ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare talade Marianne Törner om säkerhet på arbetsplatsen och hur kollektiva normer hjälper oss att hantera oförutsägbarhet.

Läs mer

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

2018-09-25 Gabriella Fägerlind har i sin roll som konsult arbetat med ett flertal statliga myndigheter med frågor som rör trakasserier. Hon berättar om hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Stress – symptom och vägar tillbaka

2017-11-09 Agneta Sandström är neuropsykolog på Rehabcenter i Östersund. Hon har i sin forskning studerat kvinnor som har varit sjukskrivna under en längre period, och som har symptom som förknippas med utbrändhet – till exempel utmattning, sömnstörningar, kognitiva problem med bland annat bristande koncentrationsförmåga samt nedsatt arbetskapacitet.

Läs mer

Stress och hälsosamma arbetsplatser

2017-11-09 Lagom regelbunden stress leder till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och förlänger livet, enligt stressforskaren Dan Hasson. Samtidigt varnar han för effekterna av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Läs mer och se film.

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

2017-11-09 Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stockholm Stress Center, är en av Sveriges ledande experter på sömn och sömnstörningar. Han berättar att sömnen är viktig inte minst för att vi ska kunna rensa ut minnet.

Läs mer och se film.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande

2017-11-09 Jan Miörner, fil kand i personal- och arbetslivsfrågor, berättar om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har arbetat i 20 år som konsult och hjälpt såväl offentliga som privata organisationer med sitt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och se film.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupande

2017-11-09 Jan Miörner är fil kand i personal- och arbetslivsfrågor och har som konsult under 20 års tid hjälpt offentliga och privata organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Han betonar vikten av att arbeta främjande för en god arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer och se film.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – lagstiftningen

2018-09-25 Per Axell är arbetsrättsjurist och lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms universitet. Han berättar om lagstiftningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Säkerhetskultur i organisationen

2017-11-09 Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, pratar om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur.

Läs mer och se film.

Stressrelaterad ohälsa – att komma tillbaka till jobbet

2018-09-25 Åsa Kruse är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon berättar om varför man drabbas av stressrelaterad ohälsa och hur man kommer tillbaka till jobbet.

Läs mer och se film.