Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Ställ krav på IT-systemen

2014-12-08 – Ställ krav och tryck på så att det blir en samhällsförändring.
Det var budskapet som Jonas Söderström, informationsarkitekt på InUse och författare, gav partsföreträdarna som deltog på Partsrådets Nätdag, när han berättade om IT-system som tagits fram utan hänsyn till användaren.

 

Jonas Söderström inledde sin föreläsning med att berätta om en svensk myndighet som han besökte för några år sedan, där de hade satt upp kuddar på väggen. När han frågade vad kuddarna var till för, fick han svaret att det gjorde mindre ont när man slog huvudet i väggen när IT-systemen krånglade.

Denna och liknande erfarenheter ligger till grund för hans bok ”Jävla skitsystem”, som handlar om hur dagens IT-system har utvecklats utan tillräcklig hänsyn till användaren.

På Partsrådets Nätdag gav Jonas Söderström flera exempel på IT-system som snarare har skapat mer jobb än underlättat arbetet. Att skriva en rutinartad kort rapport kan i värsta fall ta flera timmar, och rutinärenden kräver ofta onödigt många klick med musen i de nya IT-systemen.

Källor till stress

Jonas Söderström berättade att en tredjedel av allt yrkesarbete i Sverige idag sker med händerna i direkt kontakt med ett tangentbord. Ändå finns det bara en enda föreskrift inom Arbetsmiljölagen som rör IT. Den är från 1998.

– Det är märkligt att IT-systemen inte har tagits upp och behandlats som arbetsmiljöproblem. Kanske får man känslan, när man tidigare har haft bullrande maskiner och nu har en tyst maskin, att arbetsmiljöproblemen är lösta.

Jonas Söderström har identifierat flera orsaker till att vi blir stressade av IT-systemen.

En anledning är att man använder så många olika system.

– Problemet är att systemen fungerar olika. Det krävs olika sätt att skriva personnummer och datum, det ena systemet kräver kanske komma och det andra punkt.

Andra stressmoment är att systemen införs snabbt och okoordinerat med andra system på arbetsplatsen, att man inte tar med den tid som går åt till att underhålla och uppdatera system i tidsberäkningen, att designen på systemen är undermålig och svårbegriplig samt att man ofta negligerar behovet av utbildning i systemen.

Möjligheter att påverka

Jonas Söderström uppmanade deltagarna att ställa krav på dem som utvecklar IT-systemen.

– Alla de här problemen är onödiga, de är lösbara. Det är de onödiga problemen som knäcker kamelens rygg.

Jonas Söderström menade att man bör kräva att alla system som utvecklas har en användningsarkitekt, med syfte att säkerställa systemets användbarhet, vid sidan av systemarkitekten. Så är det ofta vid byggprojekt, men aldrig i fråga om IT-projekt.

Om man inte kan påverka systemet kan man åtminstone se till att alla som ska använda det får ordentlig utbildning, påpekade Jonas Söderström.

– Förutom slutanvändarna bör även utvecklarna och chefer delta i grundutbildningen, menade han.

Jonas Söderström betonade vikten av att koordinera införandet av nya system, och till exempel inte byta system under perioder när arbetsbelastningen är som störst.

Yngre ställer krav

Det är lätt för många, inte minst äldre, att skuldbelägga sig själva och tro att det är dem och inte systemen det är fel på, menade Jonas Söderström.

– Det finns en tendens att säga att det här bara är ett problem för den gamla generationen, men jag tror att det är precis tvärt om. Den äldre generationen har bitit ihop. När man får in en ung generation som är vana vid teknik som fungerar och som möter system som Windows -94. Jag tror inte att de kommer att acceptera det och då har vi ett större problem, avslutade han sin föreläsning.

Deltagarna gav seminarierna på Nätdagen gott betyg. 91 procent angav i utvärderingen att de i stor eller ganska stor utsträckning skulle rekommendera Partsrådets utbildningar och seminarier till andra deltagare.

– Bra föreläsare. Och bra att filma föreläsningarna och tillgängliggöra innehållet så att fler av våra anställda kan ta del av materialet, var en kommentar från en av de fackliga företrädarna.

Partsrådet har tagit fram en bok som berör detta område: ”Användbar IT. Användarcentrerad IT-utveckling i den statliga sektorn”, Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, november 2010.

Beställ boken genom att kontakta Iréne Öst.

Publicerad: 2014-12-08

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.