Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Trygghet i fokus på Rättsmedicinalverket

2014-05-19 På Rättsmedicinalverket, RMV, har man sedan i höstas fokuserat arbetsmiljöarbetet på att hantera hot och våld på jobbet.

_L3B2723klar

Inga Hörte, Säkerhetssamordnare. Foto: Micke Lundström

– Alla medarbetare ska känna trygghet, betonar personaldirektör Lotta Liljegren.

På Rättsmedicinalverket är incidenter som rör hot och våld en del av vardagen. Det kan antingen handla om att klienter blir våldsamma mot medarbetare, att klienter hotar eller brukar våld mot varandra, eller att klienter hotar medarbetare via telefon eller e-post.

I september 2013 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram enhetliga rutiner för att kunna arbeta förebyggande, hantera akuta situationer och följa upp och ta hand om drabbade.

Att delta i Partsrådets fördjupningsdagar och seminarier har varit ett sätt för arbetsgruppen att få inspiration och utbyta erfarenheter med andra.

– Vi var med på en inledande träff som Partsrådet anordnade, och redan då lades grunden till ett nätverk med andra myndigheter. Partsrådets fördjupningsdagar var bra framför allt för erfarenhetsutbytet. Att man såg att de frågor som vi hanterar även finns i andra verksamheter. Det är bara olika karaktär på dem, säger Tomas Lindfors, biträdande verksamhetschef för RMV:s rättspsykiatriska avdelning och biträdande säkerhetssamordnare på RMV.

ANSVARSFÖRDELNINGEN TYDLIGGÖRS

Arbetsgruppen håller på att ta fram en handledning till alla medarbetare på myndigheten för att hantera frågor kring hot och våld. Den tydliggör ansvarsfördelningen mellan till exempel skyddsombud och chefer. Den förklarar även olika begrepp, som avvikelsehantering, incidentrapportering, diskriminering och otillåten påverkan. En annan viktig punkt handlar om hur man ger rätt information när det händer något.

– Vi tar också upp förebyggande åtgärder, hur man kan planera och följa rutiner, hur man kan avvärja akuta situationer och hur man tar hand om den som har blivit utsatt, säger Inga Hörte, säkerhetssamordnare på RMV och biträdande verksamhetschef för RMV:s rättsmedicinska avdelning.

FÖRDELAR MED PARTSGEMENSAMT ARBETE

Tomas Lindfors ser flera fördelar med det partsgemensamma arbetet. Han menar att inte minst skyddsombuden sitter på värdefull information.

– Det blir lättare att förankra rutiner och nya arbetssätt, när de fackliga företrädarna är med. Han får medhåll av Adriana Arsenijevic, klubbordförande för ST och huvudskyddsombud. – Det finns alltid fördelar med att flera kan stödja varandra. Att vi kan utarbeta gemensamma rutiner för att ge så bra skydd som möjligt, säger hon.

Arbetsgivarföreträdare och skyddsombud inom rättspsykiatrin har även tillsammans tagit fram olika scenarier som rör hot och våld och säkerhetstänkande, och låtit medarbetarna få delta i rollspel under två heldagar under hösten.

Publicerad: 2014-05-19

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.