Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

E-utbildningar

Partsrådet kommer under 2018 att ta fram fem e-utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

E-utbildningarna vänder sig främst till medlemmar i samverkansgrupper och skyddskommittéer och är tänkta att genomföras i grupp. Kunskap, fakta och exempel från statliga arbetsplatser varvas med diskussioner i gruppen. Utbildningen tar mellan tre och fyra timmar att genomföra.

Den första e-utbildningen som tas fram är Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr? Det är en webbaserad utbildning om regelverk, ansvar och samverkan kring det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att delta i en utvärdering om utbildningen finns möjlighet att påverka kommande utbildningar.

Till E-utbildningar.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.