Arbetsmiljö

Seminarium: Arbetsmiljö med kvalitet

den 29 januari 2016

Arbetsmiljöarbetet måste kopplas ihop med myndigheternas kvalitetsarbete, menade Jan Miörner på Partsrådets fördjupningsutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete.