Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Hot på jobbet

Partsrådets hemsida www.hotpajobbet.se fungerar som ett stöd för att systematisera arbetet kring hot och våld på statliga arbetsplatser. Här finns idéer och uppslag, checklistor och andra verktyg.

Hot på jobbet vänder sig till anställda inom staten, såsom chefer, specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner, skyddsombud, fackliga representanter och medarbetare. Den är uppbyggd kring tre övergripande block: förebyggande, akuta och uppföljande åtgärder.

Hot på jobbet togs ursprungligen fram inom projektet Satsa friskt, i samverkan mellan Partsrådet och Brottsförebyggande rådet, Brå. Hemsidan uppdaterades under hösten 2015.

Filmer, checklistor, länkar och publikationer på sidan uppdateras löpande.

Läs mer på www.hotpajobbet.se

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.