Hållbart arbetsliv

Bättre samarbete och hållbarhet med hjälp av Kollektiv förmåga

Test.

den 11 maj 2022

Genom att utveckla sin kollektiva intelligens kan statliga organisationer både effektivare lösa alltmer komplexa uppdrag och förebygga stress. "Tjänsten gynnar främst de som jobbar med lite mer komplexa arbetsuppgifter. I dessa situationer behöver man ofta kombinera olika typer av kunskap för att uppnå resultat", säger Gunnar Westling, en av forskarna bakom Partsrådets tjänst Kollektiv förmåga.

– För att åstadkomma ett hållbart arbetsliv kan man inte bara prata om det, utan vi behöver också undersöka om arbetet kan utföras på andra sätt. Kollektiv förmåga hjälper organisationer att hitta svar på hur mer komplext kunskapsarbete kan organiseras , säger Gunnar Westling, forskare och konsult inom ledarskap och organisation.

Tillsammans med forskarna Philip Runsten och Andreas Werr, alla verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm, står han bakom tjänsten Kollektiv förmåga inom Partsrådets arbetsområde Hållbart arbetsliv. 2019 genomfördes en pilot, och vintern 2021/2022 pågår en andra omgång. Ett trettiotal personer från fem myndigheter tar del av digitala föreläsningar, gör hemuppgifter och ses i gemensamma workshoppar. Dessutom får varje myndighet separat handledning från forskarna och arbetar med det digitala verktyget CIBoost.

Två personer: en iförd grå kavaj och blårutig skjorta, en iförd svart kavaj och blå t-shirt.

Komplexa uppdrag kräver bra samarbete

– De frågor som myndigheter ska hantera blir alltmer komplexa och mångfacetterade. Olika kunskapsområden och erfarenheter måste komma samman till ett gemensamt kunskapspussel. Om inte kunskapsintegrationen fungerar finns en risk för ohälsa, säger Gunnar Westling.

Han förklarar vidare att organisationer som försöker lösa komplexitetsutmaningen ofta tillför ytterligare struktur, vilket sällan underlättar. I Kollektiv förmåga strävar man i stället efter att vända på perspektivet, och se på sin egen organisation bortom de formella strukturerna.

– Inledningsvis ber vi deltagarna att kartlägga de samarbetstillfällen som de facto äger rum – oavsett om de syns på en organisationskarta eller inte – utifrån en viss arbetsuppgift. Exempel: Kulturrådet fördelar bidrag, då tittar de samarbetstillfällen de har utifrån just den processen.

Nästa steg i processen är att genom observationer undersöka med vilken kvalitet samarbete och kunskapsintegration uppstår vid samarbetstillfällena.

– Deltagarna får syn på att kvaliteteten på samarbetet är väldigt olika, och en naturlig fråga blir då hur vi kan göra det bättre. Främjar eller hindrar styr- och ledningssystem samarbetet? Främjar eller hindrar medarbetarskapet samarbete?

Person iförd glasögon, ljusblå skjorta och mörkblå kavaja.

Vilka vinster finns det med att ta del av tjänsten?
– Med hjälp av Kollektiv förmåga kan man öka kvaliteten i kunskapsintegrationen och samarbetet i viktiga arbetsprocesser, och man blir bättre på att hantera komplexitet. Då händer två saker: 1. Resultatet av arbetet blir bättre, vi får exempelvis en bättre handläggning av frågor. 2. Om den kollektiva förmågan är hög, så ökar också hälsan. Tar man del av tjänsten för ett av syftena, så får man med det andra som bonus.

Vilka av Partsrådets medlemmar skulle du främst råda att ta del av tjänsten?
– Den kan nog fungera för alla myndigheter. Den gynnar främst arbeten som är lite mer komplexa, men det gäller ju i princip alla myndigheter idag. Allra mest för de som behöver kombinera olika typer av kunskap för att uppnå resultat.

Gunnar lyfter att tjänsten kräver att de som deltar lägger ner en del tid, cirka 25 timmar på föreläsningar och workshoppar och 15–20 timmar eget arbete. Han tror dock att det man lär sig längs vägen kan leda till att många sparar tid.

– Det kanske man inte alls tänker när man börjar med tjänsten, och allt känns nytt. Men efterhand inser man nog att det är ganska logiskt.

Vad tycker du själv är roligast i arbetet med tjänsten?
– Deltagarna vill ofta ha en pärm "så här ska vi göra". Det finns ingen sådan pärm, utan det handlar om att utforska tillsammans. Vi som håller i Kollektiv förmåga är inte enbart lärare, utan vi är med i utforskandet. Jag lär mig ofta lika mycket som deltagarna gör.

Läs mer om Kollektiv förmåga