Hållbart arbetsliv

Webbinarium: För en aktiv och stöttande rehabiliteringsprocess

den 13 april 2023

En aktiv och stöttande rehabilitering är a och o för den sjukskrivna under hela sjukskrivningsperioden. I frånvaron av god kontakt med arbetsplatsen cirkulerar många orostankar under sjukskrivningen. Det finns flera aktörer i rehabiliteringsprocessen som behöver stärkas för att få goda förutsättningar för en framgångsrik rehabilitering, där den sjukskrivne behåller tron på sin förmåga och känner sig välkommen tillbaka till arbetsplatsen. I det här webbinariet samtalar rehabiliteringsforskaren Kristina Holmgren från Göteborgs Universitet och forskaren i hållbart arbetsliv Caroline Lornudd, om hur organisationer utifrån forskning kan bli ännu bättre på att arbeta med en aktiv och stöttande rehabiliteringsprocess

 

Vilka faktorer påverkar arbetshälsan?

– Att återgå i arbete handlar om ett samspel mellan personen och arbetet, berättar Kristina Holmgren.

När det gäller arbetsklimatet, arbetsmiljön som den sjukskrivna befinner sig i, finns det flera faktorer som påverkar arbetshälsan. Goda förutsättningar för en god arbetshälsa är en rimlig arbetsbelastning, inflytande över arbetet och en tydlig arbetsbeskrivning, men även ett gott ledarskap och ett socialt stöd.

Det finns också mer personrelaterade faktorer som påverkar arbetshälsan; hur personen ser på sitt arbete och sin egen insats på arbetet. Kristina Holmgren nämner att det är viktigt att känna högt engagemang för sitt arbete, men ett alltför högt arbetsengagemang kan i stället leda till att personen upplever stress och kanske i slutändan blir sjuk.

Vilka faktorer främjar en återgång i arbete?

Kristina Holmgren berättar att flera studier visar på vikten av kommunikation och delaktighet. En kontinuerlig kontakt mellan arbetsplatsen och den sjukskrivna är viktig, liksom ett samspel kring hur personen ska komma tillbaka. Det stärker också personens tilltro till att kunna komma tillbaka. Att ta hjälp av professionella inom sjukvården är ofta mycket framgångsrikt. Genom rehabkoordinatorer och deltagande i rehabgrupper kan den sjukskrivna få möjlighet att träffa förebilder, personer som själva varit sjukskrivna och som återgått i arbete, vilket har visat sig vara viktigt. Ett socialt stöd från chef och arbetskamrater är också viktigt.

– Man behöver känna att man är välkommen tillbaka, säger Kristina.

Kristina Holmgren har i sin forskning sett att tron på den egna förmågan är central och i ett fördjupat samtal med Caroline Lornudd berättar Kristina mer om detta.

Att känna sig välkommen tillbaka

Ksanet Habte arbetar som utvecklingssamordnare och facilitator på Partsrådet. I webbinariet berättar hon tillsammans med Caroline Lornudd om Partsrådets tjänst Välkommen tillbaka, en interaktiv halvdagsworkshop där vi kombinerar teori, forskning och övningar. Fokus ligger på hur organisationen kan ta en aktiv och stöttande roll genom hela rehabiliteringsresan. Målet med tjänsten är att öka kunskapen om effektiva insatser, förmedla konkreta redskap och metoder samt bidra till medvetenhet om den egna organisationens styrkor och utmaningar. Ksanet Habte konstaterar att innehållet i tjänsten Välkommen tillbaka också går väl i linje med Kristina Holmgrens forskning.

– När parterna träffas tillsammans tas inte bara chefens och den sjukskrivnas roller i återgången upp, utan också vad fack och skyddsombud kan göra. Det är också något som Kristina Holmgren lyfter – att samskapa processen för återgång.

Det kom många frågor från deltagarna via chatten och vi kommer att återkomma med mer information, både här på webbplatsen och i våra sociala kanaler, om hur vi tillgängliggör frågorna och svaren.

Kristina Holmgrens tips för att stötta personer till återgång i arbetet

• Ta kontakt
• Låt personen var med och bestämma om hur återgången ska gå till
• Skapa en arena för att träffa arbetskamrater
• Var öppen för samverkan med den sjukskrivnas rehabaktörer