Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

tjänster2

Interkulturell kommunikation - Att möta andra

2019-05-21 Gillis Herlitz talade om vikten av att möta, förstå, kommunicera och samverka med människor som inte delar ens världsbild, under ett seminarium för partsföreträdare om interkulturell kommunikation.

Läs mer

Samarbete ger säkerhet

Under ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare talade Marianne Törner om säkerhet på arbetsplatsen och hur kollektiva normer hjälper oss att hantera oförutsägbarhet.

Läs mer

Snabba innovationer

2019-04-15 Lisa Lindström pratade om hur man som myndighet kan bli mer innovativ och arbeta snabbare, på en inspirationsfrukost för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling stod bakom.

Läs mer och se film

Ekonomisk nytta av insatser

2019-04-12 Under ett seminarium för partsföreträdare presenterade Malin Lohela Karlsson en modell för analys och beräkning av den ekonomiska nyttan av förebyggande insatser mot ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Läs mer

Genus och hälsa

2019-04-12 Professor Annika Härenstam föreläste under ett seminarium för partsföreträdare om varför det är mer relevant att diskutera arbetsmarknadens övergripande strukturer och organisering, än kvinnors arbetsmiljö.

Läs mer

Lokal lönebildning

2019-04-02 Hur kan man kvalitetssäkra den lokala lönebildningen? Frågan stod i fokus för ett tvådagarsseminarium som Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O anordnade för lokala partsföreträdare.

Läs mer

Kränkande särbehandling

Läs mer

Bättre möten

2019-03-28 Effektiva och välfungerande möten leder till ökad delaktighet och bättre förståelse för andras arbete. Organisationsforskaren Birgitta Södergren delade med sig av en lättanvänd modell för mötesdialog, på ett seminarium för partsföreträdare som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Kränkande särbehandling

Läs mer

Kränkande särbehandling

Läs mer

Innovativa aktiviteter

2019-03-25 Partsrådet arrangerar ett innovationslabb och ett studiebesök på Microsoft om innovation i samhällets tjänst under våren. Syftet är att inspirera och underlätta för statliga verksamheter i arbetet med innovation och utveckling.

Läs mer

Nya e-utbildningar

2019-03-01 Nu finns fem e-utbildningar om arbetsmiljö fritt tillgängliga på Partsrådets utbildningssajt.

Läs mer

”En konkret metod med vetenskaplig förankring”

2019-02-26 När Jenny Edström, HR-specialist på Folkhälsomyndigheten, hörde talas om Livsmedelsverkets arbete med teamutveckling blev hon genast intresserad. Idag arbetar Folkhälsomyndigheten själv med Effektiva team, genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv.

–Det är en metod som konkret utgår från gruppers egen arbetsvardag, samtidigt som det finns en vetenskaplig förankring, säger Jenny Edström.

Läs mer

Tolka ohälsa

2019-02-20 Mats Lekander pratade om hur vi hanterar och känner igen sjukdom, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Friska arbetsplatser

2019-02-20 Magnus Svartengren berättade hur man skapar långtidsfriska arbetsplatser, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.
–Ni kommer inte att ha råd att inte göra något åt den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om hur man kan höja kraften i organisationen, sa han till partsföreträdarna på seminariet.

Läs mer

Ny workshopserie om samverkan

2019-02-19 Partsrådet har tagit fram en workshopserie som ska underlätta för myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet att ta fram lokala samverkansavtal. Workshopserien omfattar fem heldagar, då de deltagande verksamheterna arbetar sig igenom fem faser i processen mot samverkansavtal.

Läs mer

Lär av pristagarna

2019-02-18 När det kommer till kreativa och innovativa processer finns det mycket att lära från Nobelpristagare och deras sätt att arbeta. Det menade entreprenören Tobias Degsell under ett frukostseminarium för partsföreträdare.

Läs mer och se film

Stort engagemang på nätverksträff om teamutveckling

2019-02-14 Effektiva team är en av de fem tjänster som Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv lanserat under hösten 2018. Nu har första träffen med de myndigheter som kommit igång att arbeta med tjänsten ägt rum. På en nätverksträff på Etnografiska museet fick deltagarna chans att utbyta erfarenheter om teamutveckling och engagemanget var stort.

Läs mer

Nya perspektiv

2019-02-12  Partsföreträdare fick nya perspektiv på samverkan, på ett seminarium som Partsrådet anordnade. Mikael Wallteg berättade om hur han förändrade företagskulturen på Systembolaget och Louise Bringselius talade om behovet av tillit inom statlig verksamhet.

Läs mer

Effektiv lönebildning

2019-02-08 Migrationsverket och Lantmäteriet var två av myndigheterna som deltog i ett seminarium om lönebildningsprocessen i enlighet med RALS-avtalet mellan Arbetsgivarverket och Seko. Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning stod bakom seminariet.

Läs mer

Nytt inspirationsmaterial om RALS-T

2019-02-01 Partsrådet har tagit fram inspirationsmaterialet ”RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen”, om tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

 

Läs mer

Möta rättshaverister

2019-01-28 Jakob Carlander delade med sig av strategier för att möta rättshaverister på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer

Inspirerande besök

2019-01-23 Partsföreträdare från flera myndigheter fick möjlighet att inspireras av Arbetsförmedlingens arbete med digitala innovationer, på ett studiebesök på myndighetens digitala innovationscenter, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer och se film

"Äntligen finns IA-systemet i statlig sektor"

2019-01-10 När Rickard Andersson blev anställd som arbetsmiljöingenjör på Chalmers tekniska högskola våren 2017 saknade han IA-systemet som han använt på sin gamla arbetsplats inom fordonsindustrin. När incidentrapporteringssystemet nu blivit tillgängligt för statliga verksamheter genom Partsrådets program Hållbart arbetsliv var Chalmers en av de första att anmäla sitt intresse.

Läs mer

Partsrådet på sociala medier

Nu finns Partsrådet på Facebook och Linkedin.

Läs mer

Högt tempo i Hållbart arbetsliv

2018-12-19 Det har varit en intensiv höst för Partsrådets nya program Hållbart arbetsliv. Flera myndigheter har redan tagit del av arbetsområdets tjänster och intresset inför våren är stort. I en ny film berättar programmets styrgrupp om det partsgemensamma arbetet bakom Hållbart arbetsliv.

 

Läs mer

Långsiktig lokal lönebildning

2018-12-17 Hur ska man göra för att komma ifrån att arbetet med lönebildningen ofta blir så kortsiktigt? Frågan stod i fokus för ett seminarium som Partsrådet anordnade utifrån RALS-T-avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Läs mer

Hur samverkar man?

2018-12-14 Hur bär man sig åt för att ta fram och implementera ett fungerande samverkansavtal? Den frågan stod i fokus på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå stod bakom. Lokala parter på Arbetsmiljöverket och på Polismyndigheten delade med sig av sina erfarenheter till partsföreträdarna på seminariet.

Läs mer

Innovativ arbetsmiljö

2018-12-05 På Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har man innoverat själva arbetsplatsen. Partsföreträdare fick under ett studiebesök ta del av myndighetens arbete med att skapa ett aktivitetsbaserat kontor.

Läs mer och se film

Viktig lönedialog

2018-11-30 Partsrådet har haft ett seminarium om lönebildningsprocessen med lönesättande samtal, utifrån avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. På seminariet delade bland annat Göteborgs universitet med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

Framtidens samverkan

2018-10-29  Ett 70-tal partsföreträdare deltog i en inspirationsdag om avtalet Samverkan för framtiden.
–Syftet med samverkansavtalet är att bidra till verksamhetsutveckling och delaktighet, sa Ken Johnsson, styrgruppsordförande för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå, som stod bakom seminariet.

Läs mer

Webbinarium om IA-systemet

2018-10-23 IA-systemet är ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet. Det är en av de tjänster som Partsrådet erbjuder statliga myndigheter inom ramen för det nya arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

Läs mer

Hantera hot

2018-10-19 Leg psykolog Alexander Tilly gav partsföreträdare praktiska verktyg för att kunna förbereda och bemöta hotfulla situationer, på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

Läs mer

Inspirerande om innovation

2018-10-15 Under två dagar i september anordnade Partsrådet ett innovationslabb för partsföreträdare på innovationshuset Epicenter i Stockholm.

–Inspirerande. Det behöver inte vara så svårt att innovera, menar Emilie Hultin, ledamot i Saco-S styrelse på Karolinska institutet och en av deltagarna på innovationslabbet.

Läs mer och se film

Livsviktig kreativitet

2018-10-05 Farida Rasulzada pratade om vikten av att vara kreativ, på Partsrådets innovationsfrukost för partsföreträdare.
–Kreativiteten i den statliga sektorn är enorm, ibland högre än i den privata sektorn, säger hon.

Läs mer och se film

Vinster med samverkan

2018-09-25 Forskaren Sebastiaan Meijer visade på en innovationsfrukost för partsföreträdare hur man med hjälp av spelsimulering kan få olika delar av en organisation att samverka.

Läs mer

Ett digitaliserat land

2018-09-25 Estland är ett av världens mest digitaliserade länder när det kommer till den offentliga sektorn. På ett studiebesök på Estlands ambassad i Stockholm, som Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv stod bakom, fick partsföreträdare från flera myndigheter en inblick i hur man kan digitalisera ett land.

Läs mer och se film

Flera aktiviteter om innovation under hösten

2018-09-25 Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling drar nu igång sina aktiviteter efter sommaren. Hösten inleds med ett innovationslabb och en innovationsfrukost om hur man kan arbeta innovativt i en föränderlig värld – och få medarbetarna att engagera sig i verksamheten.

Läs mer

Påverkansförsök – en tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete

2018-09-25 Carl Hedin, verksamhetsskyddschef på Ekobrottsmyndigheten, har tagit fram en övergripande tankemodell kring strategiskt och operativt säkerhetsarbete. Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit in delar av tankemodellen i sin handbok om att förebygga och hantera påverkansförsök.

Läs mer

Arbetsgivarverket och Saco-S genomför under hösten två seminarier kring lokal lönebildning.

Läs mer

Bättre arbetsdag, varje dag

2018-06-18 Under hösten lanseras Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Arbetsområdets syfte ”Bättre arbetsdag, varje dag” kommer att genomföras med hjälp av nytänkande, enkla och förtroendeskapande tjänster.

Läs mer

Fem tjänster - anmäl intresse

2018-06-18 I höst lanseras de första tjänsterna inom ramen för Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Samtliga tjänster har utvecklats utifrån identifierade behov och ska bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

Läs mer

Påverkansförsök – exemplet Arbetsförmedlingen

2018-09-25 Arbetsförmedlingen ingår i Brås undersökning om otillåten påverkan. Håkan Persson och Örjan Bengtsson berättar om hur myndigheten har följt upp undersökningen.

Läs mer

Bemöta aggressivitet

2018-06-12 Leg. psykolog Alexander Tilly pratade om hur man kan bemöta aggressivitet på Partsrådets workshop för partsföreträdare om att hantera påverkansförsök.

Läs mer

Påverkansförsök – handbok från Brå

2018-09-25 Brottsförebyggande rådet, Brå, har tagit fram en handbok om hur myndigheter kan förebygga och hantera påverkansförsök. Handboken bygger på en studie baserad på 45 000 enkätsvar från statliga tjänstemän och 140 intervjuer med statstjänstemän som själva blivit utsatta för påverkansförsök.

Läs mer

Samverkan ger innovation

2018-05-16 Svensk statsförvaltning har goda förutsättningar att bli bra på innovationer – men behöver bli bättre på att samverka med bland annat det privata näringslivet.

Det menar Ann Hellenius, som föreläste för partsföreträdare på Partsrådets första innovationsfrukost.

Läs mer

Samverkan skapar innovation

2018-05-06 Välkommen till ett frukostseminarium där du får veta hur man kan utnyttja olika spel- och 3D-tekniker för att skapa en innovativ arbetsplats. På Partsrådets andra innovationsfrukost på Tändstickspalatset 18 maj berättar forskaren Sebastiaan Meijer om hur man kan åstadkomma samverkan över organisationsgränserna och därmed även innovation.

Läs mer

Arbeta utan stress

Utvecklingsområdet ”Arbeta utan stress” inrättades hösten 2001 och blev 1 juli 2004 integrerat i parternas program Satsa friskt – för bättre arbetsmiljö och sänkta sjuktal.

Läs mer

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

2018-09-25 Gabriella Fägerlind har i sin roll som konsult arbetat med ett flertal statliga myndigheter med frågor som rör trakasserier. Hon berättar om hur man kan förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Praktiskt arbetsmiljöarbete – ledarskapets betydelse för arbetsmiljön

2018-09-25 Lasse Frisk har mångårig erfarenhet av att arbeta med utbildnings- och hr-frågor, både som konsult och som hr-ansvarig på företag inom det privata näringslivet. Han lyfter fram ledarskapets betydelse för arbetsmiljön.

Läs mer och se video

Att sänka sjuktalen – exemplet Arbetsförmedlingen i Trollhättan

2018-09-25 Britt-Inger Gravander har arbetat som chef i snart 30 år. När hon 2014 blev erbjuden jobbet som chef för Arbetsförmedlingen i Trollhättan var sjuktalet på kontoret närmare tio procent. Ett år senare hade det sjunkit till drygt 2 procent.

Läs mer

”Psykisk ohälsa är ingen sjukdom”

2018-09-25 Åsa Kadowaki är psykiater och beteendeterapeut. Hon är kritisk mot synsättet att se psykisk ohälsa som en sjukdom som man kan behandla genom sjukskrivning.

Läs mer

Arbetsmiljökunskap

Insatserna inom området Arbetsmiljökunskap syftade till att ge kunskap, underlag och metoder som kan användas i det lokala arbetsmiljöarbetet inom den statliga sektorn.

Läs mer

Ny e-utbildning från Partsrådet

2018-03-16 Nu lanserar Partsrådet den första av fem e-utbildningar om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö.

Digitaliseringens effekter

2018-03-12 Claudia Olsson är en av Sveriges mest tongivande röster kring digitalisering och utsedd till ung global ledare av World Economic Forum. Hon inledde Partsrådets inspirationsdag om innovation med en tankeväckande föreläsning.

Läs mer och se film

Digitalisering av samhället

2018-09-25 Jan Gulliksen är professor och vicerektor för digitalisering på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han sitter med i regeringens digitaliseringsråd och är så kallad nationell digital champion. Han beskriver digitalisering som verksamhetsutveckling.

Läs mer

Etik

Etik i den statliga förvaltningen handlar om att diskutera och se vilka värden som styr våra handlingar i olika situationer där det finns värdekonflikter – etiska dilemman.

Läs mer

Sociala robotar

2018-02-19 Peter Säll berättade om Arbetsförmedlingens digitala innovationscenter och den praktiserande roboten Robin, på Partsrådets inspirationsdag om innovationer.

Läs mer och se film

Alkohol i arbetslivet

2017-11-09 Ulric Hermansson, socionom, medicine doktor, universitetslektor vid Karolinska institutet, berättar om hur man hanterar alkoholproblem på arbetsplatsen.

Läs mer

Psykisk ohälsa – viktigt att våga prata om

2017-11-09 Sussi Schipper och Rickard Bracken från Riksförbundet Hjärnkoll delar med sig av egna erfarenheter och aktuell forskning kring psykisk ohälsa.

Läs mer och se film.

Stress och hälsosamma arbetsplatser

2017-11-09 Lagom regelbunden stress leder till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och förlänger livet, enligt stressforskaren Dan Hasson. Samtidigt varnar han för effekterna av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Läs mer och se film.

Stress – symptom och vägar tillbaka

2017-11-09 Agneta Sandström är neuropsykolog på Rehabcenter i Östersund. Hon har i sin forskning studerat kvinnor som har varit sjukskrivna under en längre period, och som har symptom som förknippas med utbrändhet – till exempel utmattning, sömnstörningar, kognitiva problem med bland annat bristande koncentrationsförmåga samt nedsatt arbetskapacitet.

Läs mer

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

2017-11-09 Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stockholm Stress Center, är en av Sveriges ledande experter på sömn och sömnstörningar. Han berättar att sömnen är viktig inte minst för att vi ska kunna rensa ut minnet.

Läs mer

Innovationsledning

2018-02-09 Susanne Nilsson, forskare på KTH, lyfte fram ledarskapets betydelse för innovationer på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare.

Läs mer och se film

Nyttiga innovationer

2018-01-29 Ivar Björkman, verksamhetsansvarig på Openlab, berättade om hur man kan arbeta med metoden Design Thinking för att utveckla samhällsnyttiga innovationer, på ett seminarium som Partsrådet anordnade för partsföreträdare. Design Thinking bygger på att våga vara kreativ, utgå ifrån empati och förståelse för användaren samt att arbeta tvärdisciplinärt och gemensamt.

Läs mer och se film

Förändring och utveckling

I arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd ville de centrala parterna stödja det lokala arbetet med att utveckla förmågan och beredskapen att leda och verka under förhållanden med ständig förändring och utveckling.

Läs mer

Hot på jobbet

Hot på jobbet låg som en hemsida och vände sig till tjänstemän inom staten. De ska vara chefer, medarbetare, fackliga representanter eller specialister inom personal- eller säkerhetsfunktioner.

Läs mer

Nya utbildningstillfällen

2017-12-18 Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv erbjuder fler utbildningstillfällen kring systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Balansa – en modell för att hitta balans i livet

2018-09-25 Cecilia Nahnfeldt är forskningschef vid Kyrkokansliet i Uppsala och docent i genusvetenskap. Hon har forskat kring livspusselfrågor i drygt tio år, med en ansats i etik och livsåskådning, och tagit fram en modell för att hitta balans i livet.

Läs mer och se film.

Gränslöst arbetsliv

2018-09-25 Christin Mellner är fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Hon har forskat om gränslöst arbete sedan över tio år tillbaka, då begreppet var relativt nytt.

Läs mer

Jämställdhet

Den centrala idén med Utvecklingsrådets insatser inom området Jämställdhet var att erbjuda information och erfarenhetsutbyte i skrifter kring olika jämställdhetsfrågor.

Läs mer

Nytt verktyg för lokal samverkan

2017-11-20 Nu finns ett nytt webbaserat verktyg som lokala parter kan använda i processen att utveckla nytt eller revidera befintligt samverkansavtal. Det har tagits fram av Partsrådets arbetsområde om samverkan.

Läs mer

Att skapa tydlighet i ett otydligt arbetsliv

2017-11-15 Calle Rosengren på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet berättar om hur krockande värderingar från bonde- och industrisamhället påverkar dagens arbetsliv.

Läs mer

Alkohol i arbetslivet

2017-11-09 Ulric Hermansson, socionom, medicine doktor, universitetslektor vid Karolinska institutet, berättar om hur man hanterar alkoholproblem på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Att skapa tydlighet i ett otydligt arbetsliv

2017-11-10 Calle Rosengren på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet berättar om hur krockande värderingar från bonde- och industrisamhället påverkar dagens arbetsliv.

Läs mer.

Hot och våld – riskbedömningar

2017-11-09 Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Linköpings universitet och även professor vid psykologiska institutionen vid universitetet i Bergen. Han berättar hur man kan göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade.

Läs mer

Internetrelaterade kränkningar

2017-11-09 Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, Juridikinstitutet, berättar om arbetsgivarens ansvar i fråga om kränkningar, förföljelser och hot på internet.

Läs mer

IT-system som arbetsmiljörisk

2017-11-09 Jonas Söderström, informationsarkitekt på InUse och författare, har identifierat flera orsaker till att vi blir stressade av IT-system.

Läs mer och se film.

Konflikthantering – bemötandets betydelse

2017-11-09 Psykologen Alexander Tilly utgår från sina tidigare erfarenheter som dörrvakt när han omvandlar teorier om konflikthantering till konkreta verktyg.

Läs mer

Konflikthantering - metoder och redskap

2017-11-09 Thomas Jordan, ekonomie doktor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, delar med sig av metoder och redskap att använda för att hantera konflikter på arbetsplatsen.

Läs mer

Kontorsforskning och förändringsarbete

2017-11-09 Aram Seddigh är fil dr och leg psykolog och ekonom, verksam vid Stressforskningsinstitutet och Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit en avhandling om hur arbetssätt och arbetsplatsens utformning påverkar prestationsförmågan.

Läs mer och se film.

Kränkande särbehandling

2017-11-09 Thomas Jordan, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om vad som bör finnas med i en policy för kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Läs mer

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2017-11-09 Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort en studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner.

Läs mer

Stress och hälsosamma arbetsplatser

2017-11-09 Lagom regelbunden stress leder till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och förlänger livet, enligt stressforskaren Dan Hasson. Samtidigt varnar han för effekterna av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Läs mer

Stress – symptom och vägar tillbaka

2017-11-09 Agneta Sandström är neuropsykolog på Rehabcenter i Östersund. Hon har i sin forskning studerat kvinnor som har varit sjukskrivna under en längre period, och som har symptom som förknippas med utbrändhet – till exempel utmattning, sömnstörningar, kognitiva problem med bland annat bristande koncentrationsförmåga samt nedsatt arbetskapacitet.

Läs mer

Kontorsforskning och förändringsarbete

2017-11-09 Aram Seddigh är fil dr och leg psykolog och ekonom, verksam vid Stressforskningsinstitutet och Handelshögskolan i Stockholm. Han har skrivit en avhandling om hur arbetssätt och arbetsplatsens utformning påverkar prestationsförmågan.

Läs mer

Moralisk kompetens i organisationen

2017-11-09 Tomas Brytting, professor i organisationsetik och forskningsledare vid Ersta-Sköndal högskola, pratar om bedrägerier och oegentligheter i arbetslivet på temat ”Hur kan man med organisationsdesign främja moralisk kompetens?”.

Läs mer och se film.

Psykisk ohälsa – viktigt att våga prata om

2017-11-09 Sussi Schipper och Rickard Bracken från Riksförbundet Hjärnkoll delar med sig av egna erfarenheter och aktuell forskning kring psykisk ohälsa.

Läs mer

Stress och hälsosamma arbetsplatser

2017-11-09 Lagom regelbunden stress leder till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och förlänger livet, enligt stressforskaren Dan Hasson. Samtidigt varnar han för effekterna av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Läs mer och se film.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande

2017-11-09 Jan Miörner, fil kand i personal- och arbetslivsfrågor, berättar om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har arbetat i 20 år som konsult och hjälpt såväl offentliga som privata organisationer med sitt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupande

2017-11-09 Jan Miörner är fil kand i personal- och arbetslivsfrågor och har som konsult under 20 års tid hjälpt offentliga och privata organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Han betonar vikten av att arbeta främjande för en god arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Säkerhetskultur i organisationen

2017-11-09 Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, pratar om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur.

Läs mer

Sömnens betydelse för arbetsförmåga och hälsa

2017-11-09 Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stockholm Stress Center, är en av Sveriges ledande experter på sömn och sömnstörningar. Han berättar att sömnen är viktig inte minst för att vi ska kunna rensa ut minnet.

Läs mer och se film.

TIP-metoden – ett sätt att hantera komplexa frågor

2017-11-09 Pia Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet, har anpassat den så kallade TIP-metoden efter svenska förhållanden. Metoden kommer från USA och är till för att göra komplexa frågor hanterbara.

Läs mer

Hot och våld på jobbet – reaktioner och omhändertagande

2017-11-09 Per Sandberg, legitimerad psykolog vid Kris- och traumacentrum, berättar om hur man kan hantera hot och våld på jobbet.

Läs mer

Hot och våld – så säger Arbetsmiljölagen

Publicerad: 2017-11-09 Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, berättar om hur man kan hantera hot och våld som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Internetrelaterade kränkningar

2017-11-09 Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, Juridikinstitutet, berättar om arbetsgivarens ansvar i fråga om kränkningar, förföljelser och hot på internet.

Läs mer

Konflikthantering – bemötandets betydelse

2017-11-09 Psykologen Alexander Tilly utgår från sina tidigare erfarenheter som dörrvakt när han omvandlar teorier om konflikthantering till konkreta verktyg.

Läs mer

Konflikthantering - metoder och redskap

2017-11-09 Thomas Jordan, ekonomie doktor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, delar med sig av metoder och redskap att använda för att hantera konflikter på arbetsplatsen.

Läs mer

Kränkande särbehandling

2017-11-09 Thomas Jordan, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om vad som bör finnas med i en policy för kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Läs mer

Stress och hälsosamma arbetsplatser

2017-11-09 Lagom regelbunden stress leder till förbättrad hälsa, ökat välbefinnande och förlänger livet, enligt stressforskaren Dan Hasson. Samtidigt varnar han för effekterna av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Läs mer

Stress – symptom och vägar tillbaka

2017-11-09 Agneta Sandström är neuropsykolog på Rehabcenter i Östersund. Hon har i sin forskning studerat kvinnor som har varit sjukskrivna under en längre period, och som har symptom som förknippas med utbrändhet – till exempel utmattning, sömnstörningar, kognitiva problem med bland annat bristande koncentrationsförmåga samt nedsatt arbetskapacitet.

Läs mer

Säkerhetskultur i organisationen

2017-11-09 Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, pratar om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur.

Läs mer

TIP-metoden – ett sätt att hantera komplexa frågor

2017-11-09 Pia Andersson, doktorand vid Göteborgs universitet, har anpassat den så kallade TIP-metoden efter svenska förhållanden. Metoden kommer från USA och är till för att göra komplexa frågor hanterbara.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande

2017-11-09 Jan Miörner, fil kand i personal- och arbetslivsfrågor, berättar om grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Han har arbetat i 20 år som konsult och hjälpt såväl offentliga som privata organisationer med sitt arbetsmiljöarbete.

Läs mer och se film.

Lika möjligheter för kvinnor och män

Syftet med utvecklingsområdet Lika möjligheter för kvinnor och män var att verka för att det oavsett kön ska finnas samma möjligheter och förutsättningar när det gäller karriär- och kompetensutveckling samt arbetsuppgifter.

Läs mer

Diskursiva arbetsmiljörisker – en metod för riskbedömning i den organisatoriska arbetsmiljön

2018-09-25 Lisbeth Rydén har en filosofie master från ekonomihögskolan, Lunds universitet, och är doktorand i företagsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har forskat i hur olika diskurser – resonemang eller tankefigurer – påverkar den organisatoriska arbetsmiljön.

Läs mer och se film

Det handlar om att skapa delaktighet

2017-10-10 Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat för Partsrådet besökt ungefär hälften av Sveriges myndigheter och träffat lågt räknat 7 000 medarbetare, förtroendevalda och chefer. Han svarar utan att tveka på frågan om varför man ska samverka.

Läs mer och se video.

”Samverka när det är bra för verksamheten”

2017-10-10 När Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 hade lokala parter på de hopslagna myndigheterna hållit på ungefär ett år med att ta fram ett samverkansavtal.

Läs mer och se video.

Samverkan på Arbetsmiljöverket

2017-10-10 På Arbetsmiljöverket påbörjades ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal våren 2015. Myndigheten fick en ny generaldirektör som ville påbörja en process mot ett samverkansavtal. Ambitionen är att samverkansavtalet ska vara klart under 2017.

Läs mer och se video.

Framgångsfaktorer för samverkan

2017-10-10 Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat med samverkansfrågor på myndigheter identifierat flera framgångsfaktorer för en lyckad samverkan.

Läs mer

”Arbetsmiljöaspekten ska finnas med i allt”

2017-10-10 Gunni Ekdahl är företrädare för ST i den centrala samverkansgruppen på Arbetsmiljöverket. Hon betonar vikten av att integrera arbetsmiljöaspekterna i verksamhetsfrågorna och får medhåll av Saco-S-företrädaren Johnny Jonasson.

Läs mer

”Man måste veta vad man har avtalat om"

2017-10-10 Det tog ett års arbete för lokala parter på Folkhälsomyndigheten att ta fram ett samverkansavtal för den nybildade myndigheten. Bland annat la man ner mycket tid på att diskutera hur parterna såg på vad samverkan är.

Läs mer

Lyssna på organisationen

2017-10-10 När man väl har bestämt sig för att samverka handlar det om att prata med organisationen och lyssna in idéer och behov.

Läs mer

”Vi har mött en väldigt stor entusiasm”

2017-10-10 Arbetsmiljöverket påbörjade sin resa mot ett nytt samverkansavtal genom att ge sig ut och lyssna på organisationen. Den centrala samverkansgruppen delade upp sig i två lag som gav sig ut på turné runt i de olika regionerna.

Läs mer

Riksarkivets implementering

2017-10-10 På Riksarkivet har man kommit långt i sitt samverkansarbete. Det hela började redan 2010 med att landsarkiven, som varit egna myndigheter, gick in i myndigheten. 2012 tog man ett vidare grepp och genomförde en stor omorganisation av hela myndigheten. Samverkansarbetet haltade dock och det gick så långt att de fackliga organisationerna hotade att säga upp samverkansavtalet. Det blev startskottet för ett partsgemensamt samverkansarbete som har utvecklats och funnit formerna.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupande

2017-11-09 Jan Miörner är fil kand i personal- och arbetslivsfrågor och har som konsult under 20 års tid hjälpt offentliga och privata organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Han betonar vikten av att arbeta främjande för en god arbetsmiljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer och se film.

Hot och våld på jobbet – reaktioner och omhändertagande

2017-11-09 Per Sandberg, legitimerad psykolog vid Kris- och traumacentrum, berättar om hur man kan hantera hot och våld på jobbet.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – lagstiftningen

2018-09-25 Per Axell är arbetsrättsjurist och lärare i arbetsmiljörätt vid Stockholms universitet. Han berättar om lagstiftningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Lokalt utvecklingsarbete

Syftet med LUA, Lokalt utvecklingsarbete, var att stödja utvecklingsarbete som stärker förmågan att bedriva partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete.

Läs mer

Mastersutbildning

Syftet med att erbjuda masterutbildningar var Utvecklingsrådets önskan att bidra till skapandet av en kärna av kvalificerade statliga tjänstemän.

Läs mer

Mångfald

Syftet med utvecklingsområdet Mångfald var att bidra till att statsförvaltningen speglar Sverige när det gäller anställdas etniska och kulturella bakgrund.

Läs mer

Hot och våld – riskbedömningar

2017-11-09 Henrik Belfrage är professor i kriminologi vid Linköpings universitet och även professor vid psykologiska institutionen vid universitetet i Bergen. Han berättar hur man kan göra hot- och riskbedömningar som är evidensbaserade.

Läs mer och se film.

Hot och våld – så säger Arbetsmiljölagen

2017-11-09 Jennie Karlsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket, berättar om hur man kan hantera hot och våld som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Hot och våld – viktigt med gemensam definition

2017-11-09 Magnus Sverke, professor vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet, menar att det är viktigt att tydligt definiera inom organisationen vad som är hot och våld, så att alla på arbetsplatsen har en gemensam begreppsapparat.

Läs mer

Internetrelaterade kränkningar

2017-11-09 Alexandra Rodell och Johan Rosell, juriststudenter knutna till Institutet för Juridik och Internet, Juridikinstitutet, berättar om arbetsgivarens ansvar i fråga om kränkningar, förföljelser och hot på internet.

Läs mer och se film.

Konflikthantering – bemötandets betydelse

2017-11-09 Psykologen Alexander Tilly utgår från sina tidigare erfarenheter som dörrvakt när han omvandlar teorier om konflikthantering till konkreta verktyg.

Läs mer och se film.

Konflikthantering - metoder och redskap

2017-07-06 Thomas Jordan, ekonomie doktor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, delar med sig av metoder och redskap att använda för att hantera konflikter på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Kränkande särbehandling

2017-11-09 Thomas Jordan, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, berättar om vad som bör finnas med i en policy för kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Läs mer och se film.

Rättshaveristiskt beteende hos medborgare – bemötande

2017-11-09 Jakob Carlander, leg psykoterapeut, ger råd om hur man som myndighetstjänsteman kan möta människor med rättshaveristiskt beteende.

Läs mer och se film.

Säkerhetskultur i organisationen

2017-11-09 Lena Kecklund, fil. dr. i psykologi, pratar om hur man utvecklar en organisationssäkerhetskultur.

Läs mer och se film.

Olikhet som tillgång

Utvecklingsområdet Olikhet som tillgång pågick mellan 2005 och november 2006. Målet var att öka respekten för det unika i varje individ och att se olikheter som en tillgång.

Läs mer

Samverkan för framtiden

2017-06-20 Partsrådet seminarium om det nya samverkansavtalet lockade många deltagare.

Läs mer

Samverkan i fokus på Folkhälsomyndigheten

2017-06-01 På Folkhälsomyndigheten har man låtit samverkansmodellen få växa fram. Myndigheten berättar om sitt samverkansarbete i ett utbildningsverktyg som Partsrådet utvecklar.

Läs mer

Om jämställda arbetsplatser

Arbetsområdet jämställda arbetsplatser har haft två målsättningar: att öka andelen kvinnor i ledande befattningar inom statsförvaltningen och att utveckla metoder för att stödja lokala parters arbete med att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader

Läs mer

Samverkan för utveckling

Parterna slöt hösten 1997 ett nytt avtal Samverkan för utveckling. Avtalet ger de lokala parterna stöd för att utveckla nya samverkansformer och på olika nivåer behandla frågor som rör verksamhet, personalpolitik, organisation och arbetsmiljö.

Läs mer

Satsa friskt

Arbetsgivar- och arbetstagarparterna inom staten kom 2003 överens om att stödja myndigheternas arbete med att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron. Därför startades programmet Satsa friskt. Programmet har gett stöd i form av bland annat ekonomiskt bidrag och experthjälp till olika projekt inom myndigheter.

Läs mer

Ålder och arbetsliv

Utvecklingsområdet ”Ålder och arbetsliv” pågick mellan 2001 och 2004. Målet var att på sikt bidra till att lösa statens kompetensförsörjning, dels genom att äldre arbetstagare vill och kan arbeta längre, dels genom att locka yngre medarbetare.

Läs mer

Öppenhet

Utgångspunkten för utvecklingsområdet ”Öppenhet på statliga arbetsplatser” var att förbättra öppenheten och öka dialogen i en verksamhet.

Läs mer

Lönesättande samtal

2017-02-14 Partsrådet har haft en partsgemensam inspirationsdag om lönesättande samtal som en del av lönebildningsprocessen, utifrån avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

Läs mer

Lokal lönebildning

2017-01-26 Partsföreträdare från tolv myndigheter deltog i Partsrådets seminarieserie om lokal lönebildning enligt avtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

Läs mer

Fokus på dialog

2016-12-06 Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O har inlett en seminarieserie om lokal lönebildning. På det första seminariet berättade lokala parter från Ekobrottsmyndigheten om hur de har arbetat med dialog i lönebildningsprocessen.

Läs mer

Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet

2016-11-24 Hälsosamma organisationer har inte kommit till av en slump, betonade Eva Vingård på Partsrådets seminarium om arbete och hälsa.

Läs mer och se video.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2016-11-09 Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Läs mer och se video

Ska du gå hem redan? Om nya gränser i arbetslivet

2016-06-07 Teknikutvecklingen gör det möjligt att utföra arbete på olika platser och tider. Men hur påverkar de nya gränserna i arbetslivet arbetsmiljön?

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg som underlättar arbetet med att ta fram gemensamma spelregler för hur man hanterar de nya gränserna i arbetslivet på den egna myndigheten.

Läs mer

Kränkande särbehandling

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ställs krav på att alla arbetsplatser ska ha rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg som underlättar arbetet med att ta fram fungerande rutiner för kränkande särbehandling på den egna myndigheten.

Läs mer och se verktyg

Konflikthantering

Hur förhindrar man att en arbetsplatskonflikt uppstår? Hur agerar man när en konflikt väl har uppstått? Och hur får man ett ordentligt avslut på en konflikt?

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg att använda för att hantera konflikter på den egna myndigheten.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundnivå

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) beskriver hur arbetsplatser på ett strukturerat sätt kan arbeta för en bättre arbetsmiljö och förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete.

Nedan finns grundläggande utbildningsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete och verktyg att använda på den egna myndigheten.

Läs mer och se verktyg

Systematiskt arbetsmiljöarbete – fördjupningsnivå

På fördjupningsnivån inom det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger fokus på praktisk hjälp i syfte att få arbetsmiljöarbetet – även i fråga om den psykosociala arbetsmiljön – att bli en del av den dagliga verksamheten.

Nedan finns utbildningsmaterial och verktyg att använda på den egna myndigheten som ger fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa – att komma tillbaka till jobbet

2018-09-25 Åsa Kruse är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon berättar om varför man drabbas av stressrelaterad ohälsa och hur man kommer tillbaka till jobbet.

Läs mer och se film.

Dialogens roll i lönebildningen

2016-03-02 Lönebild och dialogens roll i löneprocessen stod i fokus för Partsrådets avslutande seminarier om lönebildning, tillsammans med Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.

Läs mer

Förändring och utveckling - ett konstant tillstånd

2017-02-08 Arbetsområdet Innovation och utveckling är nytt för  2017, men är sprunget ur det tidigare arbetsområdet Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Det tidigare arbetsområdet har bland annat drivit ett partsgemensamt utvecklingsprogram samt en serie öppna seminarier. Filmer och artiklar från det tidigare arbetsområdet finns under fliken Tidigare arbetsområden.

Kvalitetssäkra lönebildningen

2015-12-18 Partsrådet har tagit fram en seminarieserie för att hjälpa lokala parter att kvalitetssäkra lönebildningsarbetet.

Läs mer

Lokal lönebildning

2015-10-29 I oktober 2015 höll Arbetsgivarverket och Seko en konferens om lokal lönebildning, inom ramen för Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Läs mer

Nya partsroller i framtidens arbetsliv

2015-05-11 Lokala parters roller stod i fokus på ett seminarium om framtidens arbetsliv.

Läs mer

Verken som differentierar på organisatorisk nivå

2015-03-11 Läkemedelsverket och Ekonomistyrningsverket, ESV, är två myndigheter som har arbetat med lönedifferentiering på organisatorisk nivå.

Läs mer

Samsyn i lönebildningsarbetet

2015-03-11 På såväl Ekonomistyrningsverket som Åklagarmyndigheten har arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter ett nära samarbete i lönebildningsprocessen.

Läs mer

Uppskattade seminarier om lönebildning

2015-03-11 Arbetsgivarverket och Saco-S har haft två uppskattade seminarier om lönebildningsarbete för lokala partsföreträdare.

Läs mer

Medarbetarna bidrar till bättre beslut

2014-10-23 Alla chefer och medarbetare har fått komma till tals, när Riksarkivet har tagit fram ett nytt samverkansavtal.

Läs mer

Populärt seminarium om BESTA-vägen

2014-10-02 Den 24 september fick fem nya myndigheter möjlighet att lära sig grunderna i metodstödet BESTA-vägen, som syftar till att säkerställa att det inte förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Läs mer

”Lyssna på den drabbade”

2013-09-24 Om någon reagerar väldigt starkt på en händelse som andra bagatelliserar är det alltid något annat, tidigare trauma, i botten. Det betonade Per Sandberg, legitimerad psykolog vid Kris- och traumacentrum, när han föreläste på Partsrådets seminarium ”Så kan vi hantera hot och våld på jobbet” som hölls i september 2013.

Läs mer

Fyra myndigheter om lokal lönebildning

2009-05-08 En tydlig vision och ett klart uttalat mål för verksamheten, samt en dialog kring dessa, är grunden för arbetet med lokal lönebildning. Det anser företrädare för några myndigheter som under 2009 har intervjuats av Ken Johnsson, Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Läs mer

Stöd till lokal lönebildning - sammanfattning av delrapporten

2009-11-04 Arbetsområdet har genomfört de två första faserna i sin verksamhetsplan: kartläggning via enkäter respektive kartläggning via intervjuer. Under hösten är flera aktiviteter inplanerade, bland annat seminarier om lönebildning. Man kommer också att ta fram ett stödmaterial som ska kunna användas av lokala parter i frågor som rör lönebildning.

Läs mer

Vad förväntade du dig av den här dagen?

2010-02-11 Vi frågade några deltagare vad de förväntade sig av seminariet om lönebildning och vilka utmaningar de står inför på hemmaplan. Så här svarade de.

Läs mer

Lönebildning ett verktyg för utveckling

2010-02-11 För sattes lönen centralt, utifrån befattning och antal år i anställningen. I dag sätts individuella löner utifrån resultat och prestation kopplat till verksamhetens mål. Det är i alla fall intentionerna i RALS och tanken bakom strategisk lönebildning.

Läs mer