Lönebildning

Välkommen till Lönebildningsdagen 14 oktober!

den 20 september 2022

Ett bra förberedelsearbete och ett gott samarbete är några av nycklarna för ett väl fungerande lokalt lönebildningsarbete. Omvärldsanalysen är en viktig del i förberedelsearbetet.

Fredag den 14 oktober mellan klockan 09.00-12.00 bjuder centrala parter återigen in er som är representanter för arbetsgivare och fack inom den statliga sektorn till den uppskattade och välbesökta digitala Lönebildningsdagen. Denna gång på temat Lokal lönebildning i en föränderlig omvärld.

Medverkar gör bland andra:

 

Genom att delta med både representanter för fack och arbetsgivare inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

 

Välkommen med din anmälan!