Samverkan

Nya workshopserier: Stöd för utveckling av samverkansavtal

Foto: Girts Ragelis, Shutterstock.

den 17 mars 2021

Partsrådets styrgrupp för Samverkan bjuder in lokala parter till två digitala och interaktiva workshopserier som ger stöd för utveckling respektive vidareutveckling av samverkansavtal. Under workshopparna kommer det att finnas utrymme både för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring gällande arbetet med samverkan, hur man vidareutvecklar samverkansarbetet och innehållet i ett samverkansavtal.

Detta är en repris på den uppskattade workshopserie som erbjöds under december 2020. Denna gång har vi valt att bjuda in till två olika workshopserier och samtidigt begränsat antalet deltagare något för att skapa goda förutsättningar för interaktion. Den ena workshopserien kommer att rikta sig till er som står i startgroparna för att utveckla ett samverkansavtal från grunden. Den andra serien kommer istället att rikta sig till er som har kommit långt i samverkansarbetet och vill utveckla det ytterligare.

Vi kommer bland annat att prata om följande:

Syftet är att ge lokalt stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal och att skapa utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagande verksamheter i frågor om samverkan.

Varje workshopserie är indelad i tre tillfällen och har sin utgångspunkt i Partsrådets processverktyg Verktyg för utveckling av lokala samverkansavtal.

Läs mer och anmäl er