Samverkan

Seminarium: Nya perspektiv på samverkan del 2

den 12 februari 2019

Louise Bringselius talar här om vikten av tillit i samverkansarbetet. Hon är docent inom Organisation och ledning vid Lunds universitet och har också varit vetenskaplig rådgivare i Tillitsdelegationen.