Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Poddar & filmer

Här samlar vi alla filmer och poddar som rör arbetsområde Samverkan för framtiden.

PODDINTERVJUER

Bakgrund och tankar – Varför nytt avtal?

I detta poddavsnitt beskriver Ken och Roger parternas intentioner med det nya avtalet ”Samverkan för framtiden”. Här lyfts utmaningar och viktiga frågor fram som parterna hanterat i arbetet med att ta fram det nya avtalet. Ken Jonsson är styrgruppsordförande för arbetsområdet Samverkan och bitr. förhandlingschef på Arbetsgivarverket, och Roger Pettersson är styrgruppsmedlem i arbetsområdet och central ombudsman för Seko. 

Ladda ner avsnittet här.

Syfte och mål med avtalet?

Medlemmar i styrgruppen diskuterar viktiga perspektiv av ”Samverkan för framtiden”. Här lyfts fram delar som samverkan kopplat till verksamhetsutveckling, dialogen mellan chef och medarbetare och roller i samverkan.

Ladda ner avsnittet här.

RÖSTER OM SAMVERKAN

Nya perspektiv

Mikael Wallteg arbetade i 16 år som vice vd och försäljningsdirektör på Systembolaget innan han gick i pension 2017. Han verkade för en passionerad företagskultur med engagerade medarbetare – hela tiden med kunderna i centrum. Under hans år i högsta ledningen stärktes medborgarnas förtroende för Systembolaget och såväl kundernas som medarbetarnas nöjdhet ökade påtagligt.

Läs mer här.

(För undertexter, klicka i CC)

Det handlar om att skapa delaktighet

Rune Karlsson har under de sju år som han har arbetat för Partsrådet besökt ungefär hälften av Sveriges myndigheter och träffat lågt räknat 7 000 medarbetare, förtroendevalda och chefer. Han svarar utan att tveka på frågan om varför man ska samverka.

Läs mer här.

”Samverka när det är bra för verksamheten”

När Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 hade lokala parter på de hopslagna myndigheterna hållit på ungefär ett år med att ta fram ett samverkansavtal.

Läs mer här.

Samverkan på Arbetsmiljöverket

På Arbetsmiljöverket påbörjades ett arbete med att ta fram ett samverkansavtal våren 2015. Myndigheten fick en ny generaldirektör som ville påbörja en process mot ett samverkansavtal. Ambitionen är att samverkansavtalet ska vara klart under 2017.

Läs mer här 

Medarbetarundersökningarna följer upp samverkan

På Folkhälsomyndigheten använder man bland annat medarbetarundersökningarna för att följa upp samverkansarbetet.

På Folkhälsomyndigheten använder man bland annat medarbetarundersökningarna för att följa upp samverkansarbetet.

Mätningarna visar att medarbetarna överlag känner hög delaktighet. Över 70 procent ansåg i den senaste mätningen att de har möjlighet att påverka och bidra till beslut.

– Vissa avdelningar har fått sämre resultat. Då har medarbetarna och cheferna själva fått bestämma vilka åtgärder som de vill ta till för att förbättra resultaten. I vissa fall har vi i samverkansgruppen varit ute och pratat om samverkan, säger Marcus Jönsson, personalchef på Folkhälsomyndigheten.

Begrepp att reflektera kring

 

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.