Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är arbetsgivare

Arbetsgivarrollen kan karaktäriseras som en representativ roll. I rollen som chef är du alltid en arbetsgivarför­eträda­­re. I samverkansarbetet kan din arbetsgivarroll, beroende på var i organisationen du verkar, ibl­and möta fackliga fö­ret­­rädare och ibland dina medarbetare. Arbetsgivarens arbetsorganisation klargör var din roll finns i samverkansarbetet. ­

Din personliga inställning till sa­mverkan är en kritisk framgångsfaktor för att, om och hur den kan användas i verks­amhe­ts­utv­ecklingen. Därför är det viktigt att du kan vara med och formulera syfte och mening med samverkan inom organisationen och påverka när, hur och med vilka du förväntas använda metoden i ditt arbete.

Samverkan syftar till at­t stödja verksamhetens u­tveckling genom att du, de fackligt förtroendevalda och medarbetarna bidrar med era respektive perspektiv och kompetenser, så att du som arbetsgivare ska kunna fatta så bra beslut som möjligt. Ditt förhållningssätt kommer att påverka ­­förtroendet för dig som arbetsgivarföreträdare. Det kan-ske viktigaste är att du är tydlig med din egen inställning. Den kan avgöra om dem du förväntas samverka med ska tycka att ­metoden är värdefull. Särskilt viktigt är att du som är myndighetschef/motsv­arande eller motsvarande visar tydlighet. Om du är diffus eller oengagerad kommer också metoden att tillämpas diffust eller oengagerat.

Din uppgift i samverkan är främst att motivera till, planera och driva arbetet framåt. Du ska lyssna, diskutera, följa upp och reflektera. Det går inte om du ensam belastas med att arrangera, genomföra och följa upp varje samverkansmöte. Därför kan du behöva hjälp från någon med särskild ­kompetens att använda metoden – som till exempel har kunskap om olika ­mötestekniker – och inte minst hjälp med att utföra de administrativa uppgifterna. Blir samverkansmetoden för administrativt tungarbetad förl­orar den sitt värde.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.