Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Till dig som är sekreterare i samverkansgruppen

Det är viktigt att hålla ordning och reda och att dokumentera vad som diskuteras/bestäms i samverkan. Om man ska använda sig av protokoll eller om det räcker med minnesanteckningar beror på vilken verksamhet som bedrivs.

Sekreterarens uppgifter börjar och slutar inte under ett samverkansmöte. Att föra anteckningar under mötet är endast en mindre del av uppdraget. Han eller hon ska tillsammans med ordförande planera arbetet och göra upp mötesschema, mötesupplägg, dagordningar, boka lokaler, se till att det finns tekniska hjälpmedel, hålla reda på uppgifter om ledamöter och kanske en budget, skicka ut eventuella kallelser och protokoll, samla in och sprida relevant information och många andra uppgifter. Dessa behöver utföras mellan mötena, inte under dem.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.