Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljöverket lade tid, vikt, tyngd och strategi i arbetet och förankrade det i hela myndigheten

När arbetsmiljöverket tog fram sitt samverkansavtal kommunicerade generaldirektören ett tydligt stöd för arbetet ut i organisationen. En projektgrupp bildades som bemannades med personer som hade stor förankring och trovärdighet i myndigheten. Ställföreträdande generaldirektören var projektledare och en avdelningschef, en jurist/enhetschef, HR-chefen, ordföranden för Saco-S, ordföranden för ST, huvudskyddsombudet och ett skyddsombud ingick i gruppen. Sen fanns även en biträdande projektledare och en kommunikatör.

Generaldirektörens engagemang och bemanningen av projektgruppen visade att arbetet var viktigt. Arbetet i gruppen och deltagandet vid gruppens möten prioriterades. Genom att ha en biträdande projektledare och en kommunikatör som drev på förändringsarbetet, skrev minnesanteckningar, kallade till möten, gjorde dagordningar, planerade workshops och tog fram informations- och utbildningsmaterial skapades ett driv i arbetet och övrigas engagemang underlättades.

En medveten strategi var också att projektgruppen skulle arbeta och driva förändringsarbetet i samverkan på ett sätt som andra i organisationen skulle kunna se och ta efter. Gruppen genomförde aktiviteter för att lära känna varandra närmare och skapa förtroende och tillit. De var också noga med att tänka på att i gruppens arbete utgå ifrån samverkan istället för att utgå ifrån att vara motparter. En annan viktig utgångspunkt var att arbetet skulle få ta tid, kvalitén var det viktigaste.

För att få material och input kring hur de skulle forma samverkan gjorde projektgruppen en turné där de träffad alla medarbetare. Gruppen delade upp sig och någon arbetsgivarföreträdare och någon förtroendevald deltog men efter mötena delgavs resten av projektgruppen så frågor som kommit upp kunde tas omhand och erfarenheter tas med till nästa möte. På mötena fick medarbetarna svara på tre frågor; Vad är samverkan för dig? Vad får dig att känna dig delaktig? I vilken form skulle du vilja ha samverkan? Det som kom fram under turnén sammanfattades och återkopplades till medarbetarna i en artikel, det delgavs också varje enskild medarbetare i form av ett vykort.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.