Samverkan

Webbinarium: Tillit och tydlighet, avgörande i utmanande tider

Foto: Jacob Lund, Shutterstock

den 16 oktober 2020

En grundläggande faktor för att samverkan skall fungera är att det finns en hög grad av tillit mellan parterna och mellan chef och medarbetare. Att partsgemensamt utveckla tydliga strukturer för samverkan skapar både en tydlighet och en god grund för att bygga tillit och därmed bana väg för ett gott samarbete.

I utmanande tider där snabba och ibland mycket tuffa beslut måste tas utmanas de partsgemensamma relationerna och samverkanssystemet. En myndighet som i hög grad har påverkats av den pågående pandemin är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som med sitt uppdrag har stått i händelsernas centrum.

Under detta webbinarium berättar Cathrin Dalmo, HR-chef, och Jan Karlsson, ordförande ST, bland annat om MSB:s resa från partsrelationer med låg tillit, till samverkan med en hög grad av tillit och tydlighet. De berättar också och om hur tillit och samverkanssystemet har satts på prov under pandemin.

Se webbinariet:

Webbinariet sändes den 13 oktober 2020.