Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Nedan listas samtliga PDF:er på hemsidan. De ligger i bokstavsordning och kan även sorteras efter arbetsområde.

Vissa pdf:er är beställningsbara i tryckt format. Beställ ditt exemplar via info@partsradet.se. Ange titel, antal ex, beställare och postadress. När du beställer samtycker du till att dina personuppgifter i beställningen kommer att användas för att skicka trycksaken till dig och följa upp beställningsfunktionen. Partsrådet behåller uppgifterna som längst ett kalenderår efter att du lämnat dem. Läs Partsrådets integritetspolicy här.

191006-Forhandlingsprotokoll-overlamnande-arbetsomraden

PDF-fil

Användbar IT (beställningsbar)

Användbara IT-system är en av nycklarna till ett hälsosamt arbete. Det var anledningen till att Satsa friskt år 2004 inledde ett samarbete med forskare från MDI (Människa-datorinteraktion) vid Uppsala universitet som i många år forskat på området. Projektet arbetade tillsammans med myndigheter som tidigt sett behovet av att skapa hälsosamma IT-arbetsplatser bl.a. Skatteverket och Bolagsverket. Myndigheterna har inom ramen för projektet utvecklat och förbättrat sin verksamhet. Professor Jan Gulliksen vid KTH tidigare verksam vid MDI, är författare till boken. Skriften vänder sig till dig som är ansvarig för att åstadkomma bra, effektiva arbeten där riskerna för skador är minimerade.

PDF-fil

Arbetsblad för agenda för bättre möten

PDF-fil

Arbetsblad för coacha din kollega

PDF-fil

Arbetsblad för effektiva möten

PDF-fil

Arbetsblad för mer lösning mindre problem

PDF-fil

Arbetsblad för positivt skvaller

PDF-fil

Arbetsblad för uppskattande samtal

PDF-fil

Arbetsblad för önskehand klanderhand

PDF-fil

Arbetsblad om beslutsfrågor

PDF-fil

Arbetsblad om chefers roller

PDF-fil

Arbetsblad om frågor att ta ställning till kring utredning av mobbning

PDF-fil

Arbetsblad om konfliktpotential

PDF-fil

Arbetsblad om samarbetskultur

PDF-fil

Arbetsblad om skyddsombudsroller

PDF-fil

Arbetsblad om synsätt kring kränkande särbehandling i arbetslivet

PDF-fil

Arbetsblad om utvärdering av hur gruppens kommunikation och samarbete fungerar

PDF-fil

Arbetsblad om vad som bör tas med i en policy kring kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

PDF-fil

arbetsmiljoarbetets_trerummare

PDF-fil

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

PDF-fil

Arbetsmiljö och förändringsberedskap

2012 Trycksak Arbetsmiljö

PDF-fil

Arbetsmiljöfrågornas utveckling

2012-06-17 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Arbetsmiljöverkets riskbedömning

PDF-fil

Arbetsplatsträffar – en handledarguide, Linköpings universitet

2014 Trycksak Stöd till lokal samverkan

PDF-fil

Arbetsplatsträffar – Introduktion, Linköpings universitet

2014 Trycksak Satsa friskt

PDF-fil

Att införa samverkan – några erfarenheter

2000-10-04 Rapport Samverkan för utveckling

Sammanställning av erfarenheter och reflektioner som kommit genom uppföljning av det lokala arbetet med avtalet ”Samverkan för utveckling”

PDF-fil

Att leda olikheter (beställningsbar)

Hur leder man en organisation som präglas av mångfald, en organisation som inkluderar och tar vara på olikheter? Skriften beskriver ett mångfaldsprojekt på länsstyrelsen i Stockholm år 2000. Rubriker är Att gå från teori till praktik, Praktikantprojketet och Hur chefer resonerar kring att leda för olikhet. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Att verka i ständig förändring

2012-11-30 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

AvI-index

2008 Trycksak Satsa friskt

AvI-index är ett led i Satsa friskts satsning på metoder för att utveckla IT-stöd som utgår från verksamheten, arbetsmiljön och användbarheten

PDF-fil

Avstamning-Skapa-en-uppfoljningsstruktur

PDF-fil

Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd

2008-05-23/2012-05-22 Avtal Om Partsrådet

PDF-fil

Bara vi har tydliga regler

2002 Trycksak Öppenhet

Skrift om yttrandefrihet och meddelarfrihet för statligt anställda.

PDF-fil

Begrepp_att_reflektera_kring

PDF-fil

Begrepp-att-reflektera-kring

PDF-fil

Bo Dahlbom: Framtid och Trender

Presentation Förändring och utveckling

PDF-fil

Bredden ger spetsen

2008 Trycksak Satsa friskt

Antalogiskrift som sammanfattar det så kallade HALV-projektet

PDF-fil

Centrala parters stöd till lokal samverkan – rapport 2013

2013-12-03 Rapport Stöd till lokal samverkan

PDF-fil

Clint Eastwood Ledarskap

2012-05-07 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Delutvärdering av Satsa friskt

2008 Rapport Satsa friskt

Denna rapport är en delutvärdering i det utvärderingsuppdrag som Ramböll Management har fått i uppdrag att utföra fram till programmets slut 2010.

PDF-fil

Det goda samtalet – Etik i rättsväsendet

2000 Trycksak Öppenhet

Första numret 2000.

PDF-fil

Det moderna ledar- och medarbetarskapet

2012 Rapport Förändring och utveckling

Kort sammanfattning kring ledar- och medarbetarskap.

PDF-fil

Driva projekt i förändringstider (beställningsbar)

2009 Trycksak Satsa friskt

En skrift om att driva projekt i förändringstider

PDF-fil

DUKA för en utvecklande arbetsplats

2008 Trycksak Satsa friskt

Stödskrift för Försäkringskassans utvecklingsarbete DUKA

PDF-fil

En övning om bästa arbetsplatsen

PDF-fil

Enkät om gränslöst arbete

PDF-fil

Enkätunderlag chefer

Exempel på enkät till chefer

Programmets huvudsyfte är att inom organisationen öka kompetensen i att förebygga och hantera situationer där hot och våld förekommer, samt att skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö där av förekomsten av sådana situationer är minimerad.

PDF-fil

Etik i kriminalvården

1999 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt

PDF-fil

Etik i rättsväsendet

2000 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt.

PDF-fil

Exempel på enkät till medarbetare

2007 Hot på jobbet

Exempel på följebrev och enkät till medarbetare

PDF-fil

Felix Herngren: Ledarskap

2012 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap styrelse 180208

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap styrelse 180208

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap.uppd20160524

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap.uppd20160815

PDF-fil

Forteckning-Partsradet-representantskap-181108

PDF-fil

Forteckning-Partsradet-representantskap-styrelse_20190424

PDF-fil

Forteckning-Partsradet-representantskap190107.docx

PDF-fil

Forteckning-Partsradet-representantskap190207

PDF-fil

Forteckning-Partsradet-representantskap190328

PDF-fil

Framgångsrik omvärldsbevakning

2012 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Får jag lov (beställningsbar)

2003 Trycksak Öppenhet

Om öppenhet och Tullverket. Erfarenheter från en försöksverksamhet.

PDF-fil

Förhandlingsprotokoll – Partsrådets finansiering och verksamhet 130930

PDF-fil

Förhandlingsprotokoll överlämnande av särskilda utvecklingsområden till Partsrådet 140114

2014-01-14 Avtal Om Partsrådet

PDF-fil

Förslag till beskrivning av skyddsombudens uppgifter

PDF-fil

Förteckning Partsradet representantskap.uppd161205

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap uppd. 151215

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap uppd. 160212

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap.uppd 2016-04-20

PDF-fil

Förteckning Partsrådet representantskap.uppd 2016-04-20

PDF-fil

Förteckning Partsrådets representantskap

PDF-fil

Förteckning över Partsrådets representantskap

PDF-fil

Förteckning över Partsrådets representantskap

PDF-fil

Förteckning över Partsrådets representantskap

PDF-fil

Förändring genom öppenhet

2002 Trycksak Öppenhet

Skrift om projektet KOMPETENS I CENTRUM – en satsning på att främja ett gott arbetsklimat inom Försvarsmakten.

PDF-fil

Förändring och utveckling

2012 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Förändring och utveckling

2011-04-12 Bildspel Förändring och utveckling

Presentation från representantskapets möte 13 april 2011.

PDF-fil

Förändring och utveckling VP 2015

2014-12-16 Förändring och utveckling

PDF-fil

Goda råd i förändringstider

2012-05-14 Rapport Förändring och utveckling

Seminarie: Rapport om det nya ledar- och medarbetarskapet

PDF-fil

Handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption.

2009-02 Trycksak Hot på jobbet

PDF-fil

Hot eller våld i arbetet

2007 Trycksak Hot på jobbet

Till dig som utsatts för hot eller våld i arbetet.

PDF-fil

Hur vi inom staten kan bli bättre på att jobba med omvärldsbevakning

2013-04-08 Bildspel från Partsrådets seminarium om omvärldsbevakning Förändring och utveckling

PDF-fil

Hur-Arbetsmiljo-och-samverkan

PDF-fil

Hur-Delaktighet,-engagemang,-dialog

PDF-fil

Hur-Roller-och-hallbara-processer

PDF-fil

Hur-Uppfoljning-av-samverkan

PDF-fil

Idag-och-framover-Lardomar-tidigare-former-for-delaktighet

PDF-fil

Idag-och-framover-Samverkan-i-framtiden

PDF-fil

Idag-och-framover-Samverkan-och-varderingar

PDF-fil

Idéer om öppna arbetsplatser

2002 Rapport Öppenhet

En rapport från Utvecklingsrådets seminarium om öppenhet, medarbetarskap.

PDF-fil

In Action – Processtyrning

2004 Trycksak Lokalt utvecklingsarbete

Skriften ger en ögonblicksbild av en organisationsförändring vid Centrum för risk- och säkerhetsutbildning i Revinge.

PDF-fil

Inbjudan till seminarium 8 maj_Partsrådet Förändring och utve

PDF-fil

Inflytande, delaktighet och egenkontroll (beställningsbar)

Skriften beskriver kort bakgrund, uppläggning och resultat av en studie om inflytande, delaktighet och egenkontroll bland 1 500 medarbetare från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården och Polisen som genomfördes år 2004. Den avslutas med reflektioner kring inflytande för anställda och dess effekter på problemlösningsförmåga och hälsa och stress. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Jobba rätt! Må bra!

2005 Rapport Arbeta utan stress

Projektrapport från ett av Karin Jonssons projekt för att förebygga stress. Räddningsverket Rosersberg.

PDF-fil

Jonas Janebrant: Att leda i mellanrummen, MiL Institute

2012-10-16 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Jordbruksverket

2014-03-10 Bildspel Stöd till lokal lönebildning

PDF-fil

Kan nyckeltal visa hur vi mår?

2009 (nytryck) Trycksak Satsa friskt

Redovisning av nyckeltal ifrån samarbete mellan Centrogruppens myndigheter och arbetstagarorganisationerna

PDF-fil

Konflikthantering – Presentation från utbildningen

PDF-fil

Kriminalvårdsanstalten i Kalmar

Rapport Hot på jobbet

På Kriminalvårdsanstalten i Kalmar fanns ett behov av att förbättra kommunikationen, både mellan olika personalgrupper och mellan personalen och de intagna. Anstaltens ledning och medarbetare ville bli mer framgångsrika i sitt arbete.

PDF-fil

Kränkande särbehandling – Presentation från utbildningen

PDF-fil

Kunskapsoversikt den goda arbetsmiljön och dess indikatorer kunskapssammanställningar

PDF-fil

Ledarskap inom universitetsvärlden

2010-02-25 Bildspel Förändring och utveckling

Presentation om medarbetarskap från ett seminarium på Umeå universitet.

PDF-fil

Lika möjligheter till karriär- och kompetensutveckling

2005 Broschyr Lika möjligheter för kvinnor och män

En beskrivning av Utvecklingsrådets arbete med Lika möjligheter för kvinnor och män i staten

PDF-fil

Litteraturtips

Litteraturtips Hot på jobbet

PDF-fil

Länsstyrelsen i Östergotland

Rapport Hot på jobbet

Länsstyrelsen i Östergötlands län har utvecklat programmet TryggVe (Trygg verksamhet), som ska bidra till ökad kunskap, utveckling av strategier och rutiner samt utveckling av förebyggande åtgärder inom myndigheten. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö där den enskilde tjänstemannen kan känna sig trygg i jobbet.

PDF-fil

Lärandenätverk – om myndigheters arbete mot stress

2006 Trycksak Arbeta utan stress

PDF-fil

Läslista om förändring (pdf)

PDF-fil

Lön efter kön eller förtjänst

2010-05-20 Bildspel Stöd till lokal lönebildning

Lön efter kön eller förtjänst – om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning.

PDF-fil

Lösningsinriktat arbetssätt

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 1

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 2

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 3

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 4

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2001 – 1

2001 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2001 – 2

2001 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Mångfald i organisationer (beställningsbar)

Syftet med skriften är att låta läsaren få del av ”hur och varför” en mångfaldsprocess pågår på statliga arbetsplatser. Frågan om integration befinner sig år 2000 i ett tidigt skede. Vad kan hindra arbetet, vad kan främja? Mångfaldsarbetet på Vägverket, Kriminalvårdsverket, Länsstyrelsen i Östergötland och Arbetsmarknadsverket beskrivs översiktligt, ibland med färgrika citat. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Material om beslutsfattande (pdf)

PDF-fil

Medarbetarsamtal – chefer och medarbetare

2009-06 Trycksak Arbetsmiljö

Medarbetarsamtal – chefer och medarbetare, Linköpings universitet

PDF-fil

Metodstöd för lönekartläggning

Bildspel Stöd till lokal lönebildning

Ett partsgemensamt metodstöd anpassad till statlig sektor för att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader

PDF-fil

Miniskrift: Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

2013 Rapport Förändring och utveckling

PDF-fil

Miniskrift: Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

2013 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Miniskrift: Mot mer agila samarbets- och kommunikationsformer

2013 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Miniskrift: På väg mot ett agilt ledar- och medarbetarskap

2013 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Motverka otillåten påverkan

Satsa friskt

En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption
Fr. 2007

PDF-fil

MSB Fyrfältare

Bildspel Förändring och utveckling

Oscar Jonssons fyrfälltsschema, MSB fyrfältare: Känd – okänd.

PDF-fil

Målbilder – en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

En skrift över arbetssätt för utveckling av IT. Skriven av Avdelningen för människa-datorinteraktion Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet.

PDF-fil

No power No lose

2007 Bildspel Hot på jobbet

Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare. Syftet är att skapa de optimala förutsättningarna för en god arbetsmiljö i en ofta konfliktfylld situation.

PDF-fil

Nytt inspirationsmaterial om RALS-T

2019 Rapport Stöd till lokal lönebildning Partsrådet har tagit fram inspirationsmaterialet ”RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen”, om tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

PDF-fil

Nätverk för minskad stress

2004 Trycksak Arbeta utan stress

PDF-fil

Offertförfrågan Partsrådet Arbetsmiljö Projektmedarbetare_S12_0026_2017[2]

PDF-fil

Offertförfrågan Samverkan operativt ansvarig

PDF-fil

Offertförfrågan – Konsultstöd för att sätta organisation och struktur för ett arbetsområde i Partsrådet

PDF-fil

Offertförfrågan Samverkan operativt ansvarig

PDF-fil

Olika sätt att arbeta med etik

1999 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt.

PDF-fil

Olikhet som tillgång – individen i fokus

2005 Trycksak Olikhet som tillgång

En folder om Utvecklingsrådets arbete med olikhet

PDF-fil

Olikhet som tillgång – människor i möten

2006 Trycksak Olikhet som tillgång

En populärvetenskaplig översikt över vad som händer när människor möts och vikten av självinsikt.

PDF-fil

Olikhet som tillgång – utvärdering

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Utvärderingsrapport av ett utvecklingsområde

PDF-fil

Omstart – slutrapport

2010 Rapport Satsa friskt

Slutrapport för ett projekt för medarbetare inom statliga myndigheter 2010, med syfte att förebygga ohälsa hos personer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning samt att underlätta rehabilitering och främja individens möjligheter till återgång i arbete efter en längre tids sjukskrivning.

PDF-fil

Organisatorisk och social arbetsmiljö – en översikt

PDF-fil

Otillåten påverkan riktad mot myndighetspersoner

2005 Rapport Hot på jobbet

Från trakasserier, hot och våld till amorös infiltration
En BRÅ-Rapport i Samarbete Med:
DOMSTOLSVERKET, ÅKLAGARMYNDIGHETEN, RIKSPOLISSTYRELSEN, SÄKERHETSPOLISEN, KUSTBEVAKNINGEN, TULLVERKET, SKATTEVERKET OCH KRONOFOGDEMYNDIGHETEN.

PDF-fil

Overlamnande-180321-Utvecklingsomradet-ett-hallbart-arbetsliv

PDF-fil

partsradet_Verksamhetsb_2018_inlaga_sida

PDF-fil

partsradet_verksamhetsberattelse_2017

PDF-fil

Partsrådet Inspirationsseminarium: Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

2012-02-20 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Partsrådet utskick Polisen

2012-05-14 Bildspel Förändring och utveckling

Utskick Polisen

PDF-fil

Partsrådets representantskap: förteckning 16 mars 2020

PDF-fil

Partsrådets representantskap: förteckning 24 april 2020

PDF-fil

Personlig säkerhet – Säkerhetspolisen

2008 Trycksak Hot på jobbet

I denna handbok har vi samlat olika råd kring den personliga sä- kerheten. Olika typer av hot och angrepp beskrivs liksom exempel på skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer.

PDF-fil

Presentation och dokumentation till Utvecklingsprogrammet 14 & 15 maj

2012-05-14 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Projekt i samverkan (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

Rapport med fallbeskrivningar från fem myndigheter

PDF-fil

Rapport – Förändring och utveckling

2013 Slutrapport Förändring och utveckling

PDF-fil

Rapport – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv

2013 Slutrapport Arbetsmiljö

PDF-fil

Rapport från masterkonferensen (beställningsbar)

1999 Trycksak Masterutbildning

Rapport från Utvecklingsrådets konferens Skilda världar eller nyttiga perspektiv.

PDF-fil

Rapport för Arbetsområdet centrala parters stöd till lokal lönebildning

2014 Rapport Stöd till lokal lönebildning

PDF-fil

Rapport Företagshälsovården

2010-09-27 Rapport Satsa friskt

Rapport från en undersökning om
Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

PDF-fil

Rapport kring Ledar- och medarbetarskap

2011-12-31 Rapport Förändring och utveckling

PDF-fil

Referenslista

2004 Referenslista Hot på jobbet

PDF-fil

Regelstruktur för arbetsmiljöverkets föreskrifter som utgår från arbetsmiljölagen

PDF-fil

Regeringskansliets lönesättning

2010 Bildspel Stöd till lokal lönebildning

Lönesättande samtal i Regeringskansliet – från Partsrådets seminarium

PDF-fil

Riktlinjer för det psykosociala stödet inom polisen

2008-12 Trycksak Hot på jobbet

Riktlinjer för det psykosociala stödet inom polisen. Krisstöd och förebyggande åtgärder.

PDF-fil

Ringar på vattnet (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

En skrift som redovisar fallstudier från fyra myndigheter som sysslat med utvecklingsarbete från projekt till löpande verksamhet

PDF-fil

Robust arbetsklimat – Temperaturmätning

2009 Enkät Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Linköpings universitet

PDF-fil

Robust samarbetsklimat

2009 Trycksak Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Linköpings universitet

PDF-fil

Robusta samarbetskulturer- Presentation från utbildningen

PDF-fil

Rättegången – hur blir den?

2004 Trycksak Hot på jobbet

Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola är ett pilotprojekt som genomförts un- der 2004 på ett antal utvalda orter i Sverige.

PDF-fil

Samverkan för utveckling

2000-10-03 Trycksak Samverkan för utveckling

Verksam samverkan

PDF-fil

Samverkan som metod för verksamhetsutveckling

2011-04-13 Bildspel Stöd till lokal samverkan

PDF-fil

Satsa friskt

2005-01 Broschyr Satsa friskt

En presentation av programmet Satsa friskt

PDF-fil

Satsa friskt 2003-2010

2010-09-27 Rapport Satsa friskt

Dokumentet är en redogörelse för arbetsområdet Satsa friskt

PDF-fil

Se människan i verksamheten – olikhet som tillgång (beställningsbar)

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Skriften är en introduktion till hur man kan använda gruppdynamisk, processorienterad utveckling för att ge bränsle till förbättrad kommunikation, ökad delaktighet och självinsikt och hur det påverkar arbetsklimat och utveckling av kompetens.

PDF-fil

See the individual in the business – group diversity as an asset (beställningsbar)

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Engelskspråkig introduktionsskrift om hur man kan använda gruppdynamisk, processorienterad utveckling för att ge bränsle till förbättrad kommunikation, ökad delaktighet och självinsikt och hur det påverkar arbetsklimat och utveckling av kompetens
Fr. 2007

PDF-fil

Seminarium om ledarskap – presentation

2010-02-25 Bildspel Stöd till lokal samverkan

Presentation om ledarskap i universitetsvärlden från seminarium Umeå universitet

PDF-fil

Sjalvskyddstekniker SiS

2005 Bildspel Hot på jobbet

Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld.

PDF-fil

Slutrapport Satsa friskt

2010 Rapport Satsa friskt

Slututvärderingen lyfter fram resultat och effekter från programmet Satsa friskt

PDF-fil

Sorgearbete – Handlingsplan för att underlätta

Sorgearbete - Handlingsplan för att underlätta Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Umeå universitet

PDF-fil

Staten och de andra (beställningsbar)

I boken ger ett antal statstjänstemän en inblick i hur staten organiserar och styr verksamheter. Bidragen är författade som uppsatser i det masterprogram för statstjänstemän som Handelshögskolan i Stockholm Executive Education genomförde i samarbete med SCORE på uppdrag av Utvecklingsrådet 1997-1999. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Staten var en man…?

2001 (till tryck 2007) Trycksak Jämställdhet

Om kvinnor och män i statens tjänst i historien
Av: Ann-Sofie Ohlander

PDF-fil

Statens Institutionsstyrelse

2005 Rapport Hot på jobbet

PDF-fil

Stod-Overgripande-plan-for-implementering

PDF-fil

Stod-Vardering–Liten-eller-stor-forandring

PDF-fil

Stod-Vardering-av-behov-vid-implementering

PDF-fil

Stöd för lokal lönebildning

2008 Trycksak Stöd till lokal lönebildning

Utgiven av Samarbetsrådet för det statliga avtalsområdet.

PDF-fil

Särskilda utvecklingsområden för parterna

PDF-fil

The Neuroscience of Leadership by David Rock and Jeffrey Schwartz

PDF-fil

The satsa friskt project

2009 Broschyr Satsa friskt

Engelspråkig redogörelse av Satsa friskt-projektetet.

PDF-fil

Tid för etik

2001 Trycksak Etik

Det goda samtalet – information från utvecklingsrådets etikprojekt.

PDF-fil

Till offertförfrågan.

PDF-fil

Undersökning om Satsa friskt generella spridningsinsatser

2009-04-24 Trycksak Satsa friskt

En undersökning (etapp 1) av hur spridningsinsatser kring Satsa Friskt fungerar.

PDF-fil

Unlawful influence

2009-04-24 Trycksak Satsa friskt

Engelskspråkig skrift om samarbetet mellan Partsrådet och BRÅ

PDF-fil

Utredningar av kränkande särbehandling i arbetslivet

PDF-fil

Utveckling genom samarbete och god kommunikation

2010-11 Rapport Förändring och utveckling

Referat från konferensen.

PDF-fil

Utvecklingsagenterna (beställningsbar)

2004 Trycksak Jämställdhet

Rapport om ett jämställdhetsprojekt

PDF-fil

Utvärdering av partsrådets arbete med samverkan

2010 Rapport Stöd till lokal samverkan

Rapport av Jan Wallenberg.

PDF-fil

Utvärdering av Satsa friskt

2010 Rapport Satsa friskt

Slutrapport från Ramböll november 2010.

PDF-fil

Varfor-Forutsattningar-for-samverkan

PDF-fil

Varfor-Malsattningar-med-samverkan

PDF-fil

Verksamhetsplan 2011-2012

2011-2012 Verksamhetsplan Stöd till lokal samverkan

PDF-fil

Verksamhetsplan 2013 för arbetsområdet hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv

2013 Verksamhetsplan Hot på jobbet

PDF-fil

Verksamhetsplan 2013, arbetsmiljö, hot och våld

2013-03-14 Verksamhetsplan 2013 för arbetsområdet arbetsmiljö, som tidigare gick under namnet hot och våld Arbetsmiljö

PDF-fil

Verksamhetsplan 2017 för Partsrådets arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

PDF-fil

Verksamhetsplan och budget 2013, Stöd till lokal samverkan

2013 Verksamhetsplan Stöd till lokal samverkan

PDF-fil

Vår samarbetsplattform skyddsombud&chef

PDF-fil

Vår samarbetsplattform–skyddsombud & chef

PDF-fil

Åklagarens debriefing

2000 Bildspel Satsa friskt

Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld.

PDF-fil

Årsredovisning 2009

2009 var det första hela verksamhetsåret för nya Partsrådet. En summering av året bekräftar att de avtalsslutande parterna tänkte rätt vid ombildningen av rådet och den delvis nya inriktningen.

PDF-fil

Årsredovisning 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsom- rådena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

PDF-fil

Årsredovisning 2011

Omfattande dialog och förankringsarbete under 2011 har lett till att verksamheten nu har en hög nivå. Det handlar om konferensverksamhet för att BESTA- vägen ska komma till användning som ett instrument för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar också om att genomföra ett utvecklingsprogram för lokala parter i att hantera löpande utveckling och förändringar i verksamheten. Därtill är det inom kort på plats ett system för att stödja lokala parters samverkan.

PDF-fil

Årsredovisning 2012

En stor mängd aktiviteter genomfördes under 2012. Av den externa utvärdering som gjorts framgår att arbetet svarat väl upp mot lokala behov, genomförts med hög kvalitet och varit mycket uppskattat av deltagande personer.

PDF-fil

Årsredovisning 2013

Partsrådets verksamhet har varit omfattande under det gångna året. Över 2 700 partföre- trädare, chefer och medarbetare har medverkat i olika typer av konferenser, seminarier och
nätverk. Därtill har ca 12 200 personer gjort ca 15 000 besök på Partsrådets webbplatser. De uppföljningar som vi har gjort ger verksam- heten ett högt betyg.

PDF-fil

Årsredovisning 2014 (beställningsbar)

Utvecklingen av de statliga verksamheterna bjuder ständigt på nya utmaningar. Statsmakternas förväntningar är stora. Forskningen visar att medborgarnas förtroende för staten och de statsanställda är en grundbult i ett demokratiskt välfungerande samhälle. I det scenariot blir parternas förmåga till anpassning och utveckling ständigt utmanad. Partsrådet är en pusselbit i utvecklingsarbetet.

2014 har varit ett år av nystart för Partsrådet. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter för lokala parter under året. Sammanlagt har över 1 500 partsföreträdare deltagit. Partsrådets webbplats har under året anpassats för att fungera väl både i dator och telefon. Webbplatsen har haft över 12 000 besök.

PDF-fil

Årsredovisning 2018 (beställningsbar)

PDF-fil

Översikt systematiskt arbetsmiljöarbete

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.