Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd

2008-05-23/2012-05-22 Avtal Om Partsrådet

PDF-fil

Förhandlingsprotokoll – Partsrådets finansiering och verksamhet 130930

PDF-fil

Förhandlingsprotokoll överlämnande av särskilda utvecklingsområden till Partsrådet 140114

2014-01-14 Avtal Om Partsrådet

PDF-fil

Årsredovisning 2009

2009 var det första hela verksamhetsåret för nya Partsrådet. En summering av året bekräftar att de avtalsslutande parterna tänkte rätt vid ombildningen av rådet och den delvis nya inriktningen.

PDF-fil

Årsredovisning 2010

2010 var året då Partsrådet spred erfarenheter av drygt ett års insatser inom de olika arbetsom- rådena. Ett tiotal seminarier genomfördes, liksom flera utbildningar och nätverksträffar samt en rad riktade seminarier inom området hot och våld.

PDF-fil

Årsredovisning 2011

Omfattande dialog och förankringsarbete under 2011 har lett till att verksamheten nu har en hög nivå. Det handlar om konferensverksamhet för att BESTA- vägen ska komma till användning som ett instrument för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar också om att genomföra ett utvecklingsprogram för lokala parter i att hantera löpande utveckling och förändringar i verksamheten. Därtill är det inom kort på plats ett system för att stödja lokala parters samverkan.

PDF-fil

Årsredovisning 2012

En stor mängd aktiviteter genomfördes under 2012. Av den externa utvärdering som gjorts framgår att arbetet svarat väl upp mot lokala behov, genomförts med hög kvalitet och varit mycket uppskattat av deltagande personer.

PDF-fil

Årsredovisning 2013

Partsrådets verksamhet har varit omfattande under det gångna året. Över 2 700 partföre- trädare, chefer och medarbetare har medverkat i olika typer av konferenser, seminarier och
nätverk. Därtill har ca 12 200 personer gjort ca 15 000 besök på Partsrådets webbplatser. De uppföljningar som vi har gjort ger verksam- heten ett högt betyg.

PDF-fil

Årsredovisning 2014 (beställningsbar)

Utvecklingen av de statliga verksamheterna bjuder ständigt på nya utmaningar. Statsmakternas förväntningar är stora. Forskningen visar att medborgarnas förtroende för staten och de statsanställda är en grundbult i ett demokratiskt välfungerande samhälle. I det scenariot blir parternas förmåga till anpassning och utveckling ständigt utmanad. Partsrådet är en pusselbit i utvecklingsarbetet.

2014 har varit ett år av nystart för Partsrådet. Samtliga arbetsområden har haft aktiviteter för lokala parter under året. Sammanlagt har över 1 500 partsföreträdare deltagit. Partsrådets webbplats har under året anpassats för att fungera väl både i dator och telefon. Webbplatsen har haft över 12 000 besök.

PDF-fil

Årsredovisning 2018 (beställningsbar)

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.