Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Jobba rätt! Må bra!

2005 Rapport Arbeta utan stress

Projektrapport från ett av Karin Jonssons projekt för att förebygga stress. Räddningsverket Rosersberg.

PDF-fil

Lärandenätverk – om myndigheters arbete mot stress

2006 Trycksak Arbeta utan stress

PDF-fil

Nätverk för minskad stress

2004 Trycksak Arbeta utan stress

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.