Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Arbetsmiljö och förändringsberedskap

2012 Trycksak Arbetsmiljö

PDF-fil

Medarbetarsamtal – chefer och medarbetare

2009-06 Trycksak Arbetsmiljö

Medarbetarsamtal – chefer och medarbetare, Linköpings universitet

PDF-fil

Rapport – Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv

2013 Slutrapport Arbetsmiljö

PDF-fil

Robust arbetsklimat – Temperaturmätning

2009 Enkät Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Linköpings universitet

PDF-fil

Robust samarbetsklimat

2009 Trycksak Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Linköpings universitet

PDF-fil

Sorgearbete – Handlingsplan för att underlätta

Sorgearbete - Handlingsplan för att underlätta Arbetsmiljö

Arbetsmiljö, Umeå universitet

PDF-fil

Verksamhetsplan 2013, arbetsmiljö, hot och våld

2013-03-14 Verksamhetsplan 2013 för arbetsområdet arbetsmiljö, som tidigare gick under namnet hot och våld Arbetsmiljö

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.