Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Arbetsmiljöfrågornas utveckling

2012-06-17 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Att verka i ständig förändring

2012-11-30 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Bo Dahlbom: Framtid och Trender

Presentation Förändring och utveckling

PDF-fil

Clint Eastwood Ledarskap

2012-05-07 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Det moderna ledar- och medarbetarskapet

2012 Rapport Förändring och utveckling

Kort sammanfattning kring ledar- och medarbetarskap.

PDF-fil

Felix Herngren: Ledarskap

2012 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Framgångsrik omvärldsbevakning

2012 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Förändring och utveckling

2012 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Förändring och utveckling

2011-04-12 Bildspel Förändring och utveckling

Presentation från representantskapets möte 13 april 2011.

PDF-fil

Förändring och utveckling VP 2015

2014-12-16 Förändring och utveckling

PDF-fil

Goda råd i förändringstider

2012-05-14 Rapport Förändring och utveckling

Seminarie: Rapport om det nya ledar- och medarbetarskapet

PDF-fil

Hur vi inom staten kan bli bättre på att jobba med omvärldsbevakning

2013-04-08 Bildspel från Partsrådets seminarium om omvärldsbevakning Förändring och utveckling

PDF-fil

Jonas Janebrant: Att leda i mellanrummen, MiL Institute

2012-10-16 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Ledarskap inom universitetsvärlden

2010-02-25 Bildspel Förändring och utveckling

Presentation om medarbetarskap från ett seminarium på Umeå universitet.

PDF-fil

Miniskrift: Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

2013 Rapport Förändring och utveckling

PDF-fil

Miniskrift: Mot ett mer agilt arbetsmiljöarbete

2013 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Miniskrift: Mot mer agila samarbets- och kommunikationsformer

2013 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

Miniskrift: På väg mot ett agilt ledar- och medarbetarskap

2013 Trycksak Förändring och utveckling

PDF-fil

MSB Fyrfältare

Bildspel Förändring och utveckling

Oscar Jonssons fyrfälltsschema, MSB fyrfältare: Känd – okänd.

PDF-fil

Partsrådet Inspirationsseminarium: Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd

2012-02-20 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Partsrådet utskick Polisen

2012-05-14 Bildspel Förändring och utveckling

Utskick Polisen

PDF-fil

Presentation och dokumentation till Utvecklingsprogrammet 14 & 15 maj

2012-05-14 Bildspel Förändring och utveckling

PDF-fil

Rapport – Förändring och utveckling

2013 Slutrapport Förändring och utveckling

PDF-fil

Rapport kring Ledar- och medarbetarskap

2011-12-31 Rapport Förändring och utveckling

PDF-fil

Utveckling genom samarbete och god kommunikation

2010-11 Rapport Förändring och utveckling

Referat från konferensen.

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.