Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Publikationer

Maj-bladet 2000 – 1

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 2

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 3

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2000 – 4

2000 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2001 – 1

2001 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Maj-bladet 2001 – 2

2001 Trycksak Jämställdhet

PDF-fil

Staten var en man…?

2001 (till tryck 2007) Trycksak Jämställdhet

Om kvinnor och män i statens tjänst i historien
Av: Ann-Sofie Ohlander

PDF-fil

Beställ tryckt exemplar

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.