Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Lika möjligheter till karriär- och kompetensutveckling

2005 Broschyr Lika möjligheter för kvinnor och män

En beskrivning av Utvecklingsrådets arbete med Lika möjligheter för kvinnor och män i staten

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.