Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

In Action – Processtyrning

2004 Trycksak Lokalt utvecklingsarbete

Skriften ger en ögonblicksbild av en organisationsförändring vid Centrum för risk- och säkerhetsutbildning i Revinge.

PDF-fil

Inflytande, delaktighet och egenkontroll (beställningsbar)

Skriften beskriver kort bakgrund, uppläggning och resultat av en studie om inflytande, delaktighet och egenkontroll bland 1 500 medarbetare från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Kriminalvården och Polisen som genomfördes år 2004. Den avslutas med reflektioner kring inflytande för anställda och dess effekter på problemlösningsförmåga och hälsa och stress. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.