Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Publikationer

Rapport från masterkonferensen

1999 Trycksak Masterutbildning

Rapport från Utvecklingsrådets konferens Skilda världar eller nyttiga perspektiv.

PDF-fil

Beställ tryckt exemplar

Staten och de andra

I boken ger ett antal statstjänstemän en inblick i hur staten organiserar och styr verksamheter. Bidragen är författade som uppsatser i det masterprogram för statstjänstemän som Handelshögskolan i Stockholm Executive Education genomförde i samarbete med SCORE på uppdrag av Utvecklingsrådet 1997-1999. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Beställ tryckt exemplar

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.