Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Att leda olikheter (beställningsbar)

Hur leder man en organisation som präglas av mångfald, en organisation som inkluderar och tar vara på olikheter? Skriften beskriver ett mångfaldsprojekt på länsstyrelsen i Stockholm år 2000. Rubriker är Att gå från teori till praktik, Praktikantprojketet och Hur chefer resonerar kring att leda för olikhet. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Mångfald i organisationer (beställningsbar)

Syftet med skriften är att låta läsaren få del av ”hur och varför” en mångfaldsprocess pågår på statliga arbetsplatser. Frågan om integration befinner sig år 2000 i ett tidigt skede. Vad kan hindra arbetet, vad kan främja? Mångfaldsarbetet på Vägverket, Kriminalvårdsverket, Länsstyrelsen i Östergötland och Arbetsmarknadsverket beskrivs översiktligt, ibland med färgrika citat. Beställ skriften, den finns inte som pdf.

PDF-fil

Olikhet som tillgång – individen i fokus

2005 Trycksak Olikhet som tillgång

En folder om Utvecklingsrådets arbete med olikhet

PDF-fil

Olikhet som tillgång – människor i möten

2006 Trycksak Olikhet som tillgång

En populärvetenskaplig översikt över vad som händer när människor möts och vikten av självinsikt.

PDF-fil

Olikhet som tillgång – utvärdering

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Utvärderingsrapport av ett utvecklingsområde

PDF-fil

Se människan i verksamheten – olikhet som tillgång (beställningsbar)

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Skriften är en introduktion till hur man kan använda gruppdynamisk, processorienterad utveckling för att ge bränsle till förbättrad kommunikation, ökad delaktighet och självinsikt och hur det påverkar arbetsklimat och utveckling av kompetens.

PDF-fil

See the individual in the business – group diversity as an asset (beställningsbar)

2007 Trycksak Olikhet som tillgång

Engelskspråkig introduktionsskrift om hur man kan använda gruppdynamisk, processorienterad utveckling för att ge bränsle till förbättrad kommunikation, ökad delaktighet och självinsikt och hur det påverkar arbetsklimat och utveckling av kompetens
Fr. 2007

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.