Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Användbar IT (beställningsbar)

Användbara IT-system är en av nycklarna till ett hälsosamt arbete. Det var anledningen till att Satsa friskt år 2004 inledde ett samarbete med forskare från MDI (Människa-datorinteraktion) vid Uppsala universitet som i många år forskat på området. Projektet arbetade tillsammans med myndigheter som tidigt sett behovet av att skapa hälsosamma IT-arbetsplatser bl.a. Skatteverket och Bolagsverket. Myndigheterna har inom ramen för projektet utvecklat och förbättrat sin verksamhet. Professor Jan Gulliksen vid KTH tidigare verksam vid MDI, är författare till boken. Skriften vänder sig till dig som är ansvarig för att åstadkomma bra, effektiva arbeten där riskerna för skador är minimerade.

PDF-fil

Arbetsplatsträffar – Introduktion, Linköpings universitet

2014 Trycksak Satsa friskt

PDF-fil

AvI-index

2008 Trycksak Satsa friskt

AvI-index är ett led i Satsa friskts satsning på metoder för att utveckla IT-stöd som utgår från verksamheten, arbetsmiljön och användbarheten

PDF-fil

Bredden ger spetsen

2008 Trycksak Satsa friskt

Antalogiskrift som sammanfattar det så kallade HALV-projektet

PDF-fil

Delutvärdering av Satsa friskt

2008 Rapport Satsa friskt

Denna rapport är en delutvärdering i det utvärderingsuppdrag som Ramböll Management har fått i uppdrag att utföra fram till programmets slut 2010.

PDF-fil

Driva projekt i förändringstider (beställningsbar)

2009 Trycksak Satsa friskt

En skrift om att driva projekt i förändringstider

PDF-fil

DUKA för en utvecklande arbetsplats

2008 Trycksak Satsa friskt

Stödskrift för Försäkringskassans utvecklingsarbete DUKA

PDF-fil

Kan nyckeltal visa hur vi mår?

2009 (nytryck) Trycksak Satsa friskt

Redovisning av nyckeltal ifrån samarbete mellan Centrogruppens myndigheter och arbetstagarorganisationerna

PDF-fil

Motverka otillåten påverkan

Satsa friskt

En handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och korruption
Fr. 2007

PDF-fil

Målbilder – en metod för att utveckla det framtida IT-stödda arbetet (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

En skrift över arbetssätt för utveckling av IT. Skriven av Avdelningen för människa-datorinteraktion Institutionen för informationsteknologi Uppsala universitet.

PDF-fil

Omstart – slutrapport

2010 Rapport Satsa friskt

Slutrapport för ett projekt för medarbetare inom statliga myndigheter 2010, med syfte att förebygga ohälsa hos personer som befinner sig i riskzonen för sjukskrivning samt att underlätta rehabilitering och främja individens möjligheter till återgång i arbete efter en längre tids sjukskrivning.

PDF-fil

Projekt i samverkan (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

Rapport med fallbeskrivningar från fem myndigheter

PDF-fil

Rapport Företagshälsovården

2010-09-27 Rapport Satsa friskt

Rapport från en undersökning om
Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

PDF-fil

Ringar på vattnet (beställningsbar)

2008 Trycksak Satsa friskt

En skrift som redovisar fallstudier från fyra myndigheter som sysslat med utvecklingsarbete från projekt till löpande verksamhet

PDF-fil

Satsa friskt

2005-01 Broschyr Satsa friskt

En presentation av programmet Satsa friskt

PDF-fil

Satsa friskt 2003-2010

2010-09-27 Rapport Satsa friskt

Dokumentet är en redogörelse för arbetsområdet Satsa friskt

PDF-fil

Slutrapport Satsa friskt

2010 Rapport Satsa friskt

Slututvärderingen lyfter fram resultat och effekter från programmet Satsa friskt

PDF-fil

The satsa friskt project

2009 Broschyr Satsa friskt

Engelspråkig redogörelse av Satsa friskt-projektetet.

PDF-fil

Undersökning om Satsa friskt generella spridningsinsatser

2009-04-24 Trycksak Satsa friskt

En undersökning (etapp 1) av hur spridningsinsatser kring Satsa Friskt fungerar.

PDF-fil

Unlawful influence

2009-04-24 Trycksak Satsa friskt

Engelskspråkig skrift om samarbetet mellan Partsrådet och BRÅ

PDF-fil

Utvärdering av Satsa friskt

2010 Rapport Satsa friskt

Slutrapport från Ramböll november 2010.

PDF-fil

Åklagarens debriefing

2000 Bildspel Satsa friskt

Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld.

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.