Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Publikationer

Jordbruksverket

2014-03-10 Bildspel Stöd till lokal lönebildning

PDF-fil

Lön efter kön eller förtjänst

2010-05-20 Bildspel Stöd till lokal lönebildning

Lön efter kön eller förtjänst – om vikten av genusmedvetenhet vid lönesättning.

PDF-fil

Metodstöd för lönekartläggning

Bildspel Stöd till lokal lönebildning

Ett partsgemensamt metodstöd anpassad till statlig sektor för att identifiera och åtgärda osakliga löneskillnader

PDF-fil

Nytt inspirationsmaterial om RALS-T

2019 Rapport Stöd till lokal lönebildning Partsrådet har tagit fram inspirationsmaterialet ”RALS 2010-T – ett löneavtal som visar vägen”, om tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S.

PDF-fil

Rapport för Arbetsområdet centrala parters stöd till lokal lönebildning

2014 Rapport Stöd till lokal lönebildning

PDF-fil

Regeringskansliets lönesättning

2010 Bildspel Stöd till lokal lönebildning

Lönesättande samtal i Regeringskansliet – från Partsrådets seminarium

PDF-fil

Stöd för lokal lönebildning

2008 Trycksak Stöd till lokal lönebildning

Utgiven av Samarbetsrådet för det statliga avtalsområdet.

PDF-fil

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.