Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Att leda i förändring

2015-09-25 Lyssna på deltagarna i utvecklingsprogrammet om förändring och utveckling.

Hur man kan leda och stödja andra i ständig förändring och utveckling, var temat för det tredje tillfället av Partsrådets utvecklingsprogram inom arbetsområdet ”Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd”.

Annika Lantz, legitimerad psykolog och professor vid Stockholms universitet, höll en föreläsning om konsten att skapa effektiva team och hur teamet kan bli en drivkraft i förändrings- och utvecklingsarbete.

Beteendevetaren Per Bjergestam, coach och mentor, höll en interaktiv session kring förändringens fyra rum. Han visade på hur individer i en grupp kan befinna sig i ”olika rum” under en förändring.

Deltagarna fick även lyssna på Lena Glennert, marknadsansvarig på Försäkringskassan, som pratade om Försäkringskassans förändringsarbete. Utvecklingsprogrammet pågår under våren och hösten 2015. Partsföreträdare från tio myndigheter deltar i programmet.

Publicerad: 2015-09-25

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.